№ 23 (2019)
Статті

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УЧНІВ 11 К ЛАСУ

Таміла Яценко
Про автора

Опубліковано 30.12.2019

Ключові слова

  • українська література,
  • шкільний підручник,
  • компетентнісне навчання,
  • читацька компетентність,
  • культурна компетентність учнів

Як цитувати

Яценко, Т. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УЧНІВ 11 К ЛАСУ. Проблеми сучасного підручника, (23), 317. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-317

Анотація

У статті актуалізується проблема компетентнісного підходу в сучасній шкільній літературній освіті. Підручник української літератури розглядається як ефективний засіб розвитку предметної читацької та ключових компетентностей учнів-читачів. Конкретизовано сутність понять «читацька компетентність як ключова» та «читацька компетентність як предметна»; визначено структуру та схарактеризовано компоненти предметної читацької компетентності (загальнокультурний, літературознавчий, інтерпретаційний, аксіологічний, творчо-мовленнєвий). Розкрито компетентнісний потенціал чинного підручника «Українська література. 11 клас. Рівень стандарту» (автори – Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В. та ін.) щодо реалізації освітніх завдань Нової української школи в сучасній літературній освіті. Докладно схарактеризовано дидактико-методичне призначення кожної тематичної рубрики підручника у проекції щодо забезпечення ефективного компетентнісного навчання української літератури в 11 класі.