№ 22 (2019)
Статті

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Тамара Полонська
Про автора

Опубліковано 01.06.2019

Ключові слова

  • компетентнісний підхід,
  • іноземні мови,
  • оцінювання,
  • навчальні досягнення,
  • учні початкової школи

Як цитувати

Полонська, Т. (2019). ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Проблеми сучасного підручника, (22), 224–237. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-224-237

Анотація

У статті аналізується сутність і роль оцінювання навчальних досягнень учнів сучасної початкової школи з предмета «іноземна мова» у контексті компетентнісного підходу та відповідно до вимог Нової української школи. Зокрема, йдеться про перехід від оцінювання результатів навчальної діяльності школярів до оцінювання процесу навчання і поступу кожного учня, сформованості предметних і ключових компетентностей та особистих досягнень школярів. Значну увагу приділено формувальному оцінюванню, яке знайшло своє відображення в Державному стандарті початкової освіти, Типовій освітній програмі для закладів загальної середньої освіти та інших нормативних документах. Виокремлено та проаналізовано окремі технології формувального оцінювання (самооцінювання, взаємооцінювання, мовне портфоліо тощо), наведено приклади їх реалізації на уроках іноземної мови. Схарактеризовано загальні й конкретні очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності (компетентності) учнів початкової школи та орієнтовні параметри для їх оцінювання.