№ 28 (2022)
Статті

Якість підручників у фокусі експертної оцінки

Неллі Бондаренко
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • заклади загальної середньої освіти,
 • підручникотворення,
 • якість навчальних книг,
 • експертиза підручників

Як цитувати

Бондаренко, Н. (2022). Якість підручників у фокусі експертної оцінки. Проблеми сучасного підручника, (28), 6–17. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-6-17

Анотація

Порушено проблему якості підручника у контексті компетентнізації освіти. На основі експертизи підручників української мови для 5-го класу відзначено позитивні тенденції й окреслено перспективи їх розвитку; виявлено й розкрито типові недоліки, з’ясовано їх об’єктивні й суб’єктивні причини. Акцентовано на недоцільності продукування чимбільшої кількості підручників, що різняться лише дидактичним матеріалом, за рахунок їх якості; необхідності оптимізувати кількість підручників із того самого предмета на основі їх альтернативності як визначального критерію; удосконалити методику експертного оцінювання потенційних підручників, процедури їх конкурсного відбору й грифування. Надано пропозиції й рекомендації, що дадуть змогу авторам уникнути помилок і покращити якість потенційних підручників.

Посилання

 1. Беспалько, В. П. (1988). Теория учебника: Дидактический аспект. Москва: Педагогика, 1988.
 2. Бондаренко, Н. (2020а). Україна під «новою парасолькою грамотності». Нова педагогічна думка. 2020. № 2 (102), 55–59. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/721413.
 3. Бондаренко, Н. В. (2020b). Розвиваємо ключові компетентності: міжпредметний аспект. Українська мова і література в школі, 4, 33–40.
 4. Бондаренко, Н. В. (2020c). Читацька грамотність українського учнівства: акценти PISA‑2018. Український педагогічний журнал, 2, 96–103. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/721386.
 5. Бондаренко, Н. В. (2021a). Ресурсний потенціал уміжпредметнення у компетентнісному навчанні мови. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021, 107–116. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726150.
 6. Бондаренко, Н. В. (2021b). Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 27, 15–26. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729474.
 7. Бондаренко, Н. В.; Васьковская, Е. Е.; Косянчук, С. В. (2021). Диалогизация как ресурс изучения языка в контексте обновления традиционных методов обучения. Humanitarian Balkan Research, 5, 1(11), 10–15. DOI: 10.34671/SCH.HBR.2021.0501.0001. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724617.
 8. Бондаренко, Н. В.; Косянчук, С. В. (2017a). Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей. Український педагогічний журнал, 2, 112–119. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712203/BNV KSV 17 UPZh2.pdf.
 9. Бондаренко, Н. В.; Косянчук, С. В. (2017b). Удосконалення експертизи шкільних підручників. Український педагогічний журнал, 1, 98–103. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706610/BNV KSV 17 UPZh 01.pdf.
 10. Бондаренко, Н. В.; Косянчук, С. В. (2018a). Розвиток життєвих компетентностей старшокласників засобами підручника української мови. Проблеми сучасного підручника. Київ, 21, 44–56.
 11. Бондаренко, Н. В.; Косянчук, С. В. (2018b). Соціальний аспект формування українськомовної компетентності старшокласників. Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 3, 99–113.
 12. Бондаренко, Н.; Косянчук, С. (2021a). Пропозитивне думання як детермінанта аксіологізації освітнього процесу. Selected aspects of digital society development. Monograph (ed. by T. Nestorenko and A. Ostenda). Publishing House of University of Technology, Katowice, 106–114. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725705.
 13. Бондаренко, Н.; Косянчук, С. (2021b). Класифікаційна модель запитань для реалізації в освітньому процесі. Нова педагогічна думка, 1(105), 12–17. DOI: 10.37026/2520-6427-2021-105-1-12-17. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724888.
 14. Васьківська, О. Є.; Кизенко, В. І. (2017). Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ, 18, 5–13.
 15. Зуев, Д. Д. (1983). Школьный учебник. Москва: Педагогика.
 16. Кизенко, В. І. (2018). Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика: монографія. Київ: Вид. дім «Слово».
 17. Кодлюк, Я. П. (2016). Ключові компетентності у змісті підручників для початкової школи. Проблеми сучасного підручника, 17, 182–191.
 18. Лукіна, Т. О. (2004). Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу. Київ: Академія.
 19. Підласий, І. П. (1998). Діагностика та експертиза педагогічних проектів. Київ: Україна.
 20. Топузов, О. (2015). Компетентнісні засади сучасного підручникотворення. Український педагогічний журнал, 3, 36–47.
 21. Топузов, О. М. (2012). Роль і місце підручника в реалізації компетентнісного підходу до навчання. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 12, 241–247.
 22. Трубачева, С. Е. (2011). Трансформація функцій шкільного підручника в умовах компетентнісного підходу. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 11, 17–22.
 23. Франсуа-­Марі, Жерар; Ксав’є, Рожер. (2001). Як розробляти та оцінювати шкільні підручники. Київ: Анод.