№ 28 (2022)
Статті

Використання QR‑кодів у сучасних підручниках

Надія Дудник
Про автора
Олександра Свйонтик
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • QR‑коди,
 • інноваційні технології,
 • мотивація до навчання,
 • пошукова діяльність,
 • якість освітнього процесу,
 • зміст сучасного підручника
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Дудник, Н., & Свйонтик, О. (2022). Використання QR‑кодів у сучасних підручниках. Проблеми сучасного підручника, (28), 36–44. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-36-44

Анотація

У статті розкривається сутність таких понять, як технологічні засоби навчання, мотивація до процесу отримання знань, інноваційні педагогічні технології. Основна увага приділена аналізу інноваційного засобу навчання – QR‑коди, які у сучасних підручниках починають активно використовуватися авторами та упорядниками. Виокремлено проблему формування внутрішньої мотивації учнів в організації освітнього процесу як передумови якісного здобуття знань та вироблення компетенцій. Проаналізовано дослідження сучасних науковців та педагогів-­практиків щодо особливостей впровадження QR‑кодів у процесі вивчення нової інформації, виконання домашніх завдань, ознайомлення з додатковою інформацією. Подано для обговорення проблему активного впровадження новації у роботі з сучасними школярами, які свого життя не бачать без використання ґаджетів. Урівноваження вимог сучасного інформаційного світу та змісту підручників у освітньому процесі. Метою статті є пошук шляхів поєднання досягнень технічного та інформаційного прогресу з необхідністю практичного прилучення дітей до освоєння знань через використання QR‑кодів. Звернено увагу дослідників на історію становлення та розвитку новації, визначено перспективи подальшого використання у практиці шкільного навчання. Нами визначено переваги та способи удосконалення освітнього процесу на основі застосування QR‑кодів вчителями природничих та гуманітарних дисциплін в інтеграції знань учнів. Нові форми організації пізнавального процесу надають змогу педагогові творчо застосовувати власні знання, вдосконалювати вміння у способах організації навчання. Визначено QR‑коди як прогресивну і варіативну складову інформаційного прогресу, доступність у освоєнні широкого спектру їх використання у навчальному процесі. Подано перспективу педагогічної співпраці педагогів та учнів у подальшому використанні альтернативних, авторських програм, які сприяють удосконаленню змісту сучасних підручників.

Посилання

 1. Бугайчук, К. Л. (2012). Використання QR‑кодів у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD‑2012): матеріали ХХ міжнародної науковопрактичної конференції (15–17 травня 2012, м. Харків). Харків, 41–46.
 2. Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.
 3. Гупан, Н. (2014). Відображення диференціації у методичному апараті шкільних підручників з суспільствознавчих предметів. Історія в школі, 4/5, 37–40.
 4. Іванова, Ю. (2016). Мотивація як чинник успішного формування навчально-­пізнавальної діяльності учнів. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf.
 5. Ігнатенко, Н. (2021). Реалізація ідей проблемного навчання при вивченні історія у закладах середньої освіти. Історія в рідній школі, 1 (225), 21–24.
 6. Кононенко, О. В. (2015). Можливості використання QR‑кодів у навчальному процесі. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5170/1/Kononenko.pdf.
 7. Мар’яненко, Л. (2014). Рекомендації для педагогів щодо вміння формувати пізнавальний інтерес і пізнавальну потребу в молодших школярів. Практичний психолог: школа, 3, 40–48.
 8. Островський, В. (2004). Оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: теорія і практика (на прикладі теми «Україна під час Другої світової війни») Історія в школах України, 9–10, 13–21.
 9. Ріжняк, Р., Туртуріка, В. (2020). Історія виникнення, застосування та перспективи розвитку технології QR‑кодування. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/nauka/naukovo-­populiarni-publikatsii/755-istoriya vynyknennya-­zastosuvannya-ta-perspektyvy-­rozvytku-tekhnolohiyi-qr-koduvannya.html.
 10. Сисоєва, С.О. (1996). Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія. Київ: Поліграфкнига.
 11. Сисоєва, С.О. (2001). Педагогічні технології і професійний розвиток особистості Prace Naukove. Ptdagogika, 8–9–10, 741–754.
 12. Терно, С. (2019). Гра цінностей та емоцій в освіті. Історія в рідній школі, 7–8, 45–49.
 13. Щупак, І. Я. (2019). Всесвітня Історія. Історія України (інтегрований курс): підруч. для 6 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ: УОВЦ «Оріон».
 14. Що таке QR‑код та як його використовувати вчителю? (2018). URL: http://teach-hub.com/scho-take-qr-kod-ta-yak-joho-vykorystovuvaty-­vchytelyu/.
 15. Charles, W. (2014). Hull received his European Inventor Award for the invention of 3D printing – a technology that is currently in use in numerous fields and that has triggered a veritable revolution in manufacturing. URL: https://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140617.html