№ 28 (2022)
Статті

Деякі особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника в контексті осучаснення освітнього середовища

Тамара Пушкарьова
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • модульно-­інтегрований навчальний підручник,
 • інформація,
 • структура,
 • зміст,
 • принципи та завдання модульного проєктування

Як цитувати

Пушкарьова, Т. (2022). Деякі особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника в контексті осучаснення освітнього середовища. Проблеми сучасного підручника, (28), 145–154. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-145-154

Анотація

У статті розглянуто деякі особливості укладання модульно-­інтегрованого навчального підручника в контексті постійного збільшення інформаційних потоків. Досліджено проблему підвищення функціональної ефективності шкільного підручника завдяки трансформації його структурної побудови, в тому числі й через парцеляцію (подрібнення, розмежування) масиву інформаційних відомостей на ізольовано сформовані й такі навчальні модулі, які функціонують самостійно. З’ясовано, що означений підхід дозволяє поєднати дидактичні та технологічні функції навчального підручника, зменшити терміни коригування інформаційних відомостей з певного предметного напряму, полегшити хід перекомпонування тем навчального плану та підвищити рівень комфортності під час взаємодії учнів з підручниками, підсилюючи творчу складову навчально-­виховного процесу завдяки активізації інтересу учнів до самоорганізації та саморозвитку.

Посилання

 1. Зайченко, І.В. (2008). Педагогіка. Київ: Освіта України.
 2. Кодлюк, Я.П. (2014). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника. 14, 284–292.
 3. Кодлюк, Я.П., Самотіс, М.В. (2012). Технологічність підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника: 12 (2), 432–437.
 4. Кочерга, О.В. (2015). Чутливість у сприйманні навчальної інформації в учнів початкової школи. Іноземні мови в школах України. 1, 15–18.
 5. Мельничук, О.С. (ред). (1985). Словник іншомовних слів. Київ: Українська радянська енциклопедія.
 6. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). Київ: МОН України.
 7. Огнев’юк, В.О. (1995). Принцип модульності в історії освіти. Київ: УІПКККО МО України.
 8. Пометун О.І., Гупан Н. М. (2014). Проектування шкільного підручника: вимоги і проблеми. Проблеми сучасного підручника. 14, 564–673.
 9. Пометун, О.І. (2016). Принципи конструювання підручника з історії з позиції системного підходу. Проблеми сучасного підручника. 17, 388–402.
 10. Пустовіт, Л.О. (ред). (2000). Словник іншомовних слів. Київ, Дніпро.
 11. Топузов, О.М. (2014). Дидактична прогностика в контексті теоретико-­методичного забезпечення створення сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника. 14, 12–20.
 12. Трубачева, С.Е. (2015). Шкільний підручник у компетентнісно зорієнтованому освітньому
 13. середовищі. Проблеми сучасного підручника. 15 (2), 300–307.