№ 28 (2022)
Статті

Художній твір як предмет вивчення у підручнику «Зарубіжна література. 5 клас»

Валентина Снєгірьова
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

  • художній текст,
  • читання,
  • зарубіжна література,
  • підручник,
  • комунікація

Як цитувати

Снєгірьова, В. (2022). Художній твір як предмет вивчення у підручнику «Зарубіжна література. 5 клас». Проблеми сучасного підручника, (28), 170–176. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-170-176

Анотація

У статті розкрито особливості роботи над текстом художнього твору в підручнику «Зарубіжна література. 5 клас» з позицій реалізації Державного стандарту базової середньої освіти (2020). Запропоновано авторську методичну модель опрацювання літературного тексту, спрямовану на засвоєння учнями елементів аналізу й інтерпретації його, опанування прийомів дослідницької та творчої діяльності, формування комунікативної та соціокультурної компетентностей.

Посилання

  1. Богданець-­Білоскаленко, Н. І., Снєгірьова, В. В., Фідкевич, О. Л. (2021). Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5–6 класи». Наказ Міністерства освіти і науки України від 12. 07. 2021 № 795 (у редакції Наказу Міністерства освіти і науки України від 29. 09. 2021 № 1031) https://drive.google.com/file/d/1Cz1MGthFJsmBF_5Ol0UQ3UCBQIDXsih3/view
  2. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-­pitannyaderzhavnih-standartiv-­povnoyi-zagalnoyi-­serednoyi-osviti-i300920–898
  3. Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М., Снєгірьова В. В. (2022). Зарубіжна література. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Освіта. https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/5kl-vidbyr/5kl_Zar-lit%202022%
  4. Снєгірьова В. В. (2021). Шкільний курс зарубіжної літератури в контексті реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника. 27, 246–256 http://ipvid.org.ua/products/2021_2/Statti/23.pdf
  5. Удовиченко Л. М. (2020). Теорія і технологія вивчення образів-­персонажів у курсі зарубіжної літератури старшої школи. Київ. Інтерсервіс.