№ 20 (2018)
Статті

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНИХ КАРТ У ПІДРУЧНИКУ

І. Акірі
Про автора

Опубліковано 01.06.2018

Ключові слова

  • шкільний підручник,
  • понятійна карта,
  • компетенція,
  • система понять,
  • якість освіти

Як цитувати

Акірі I. (2018). РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНИХ КАРТ У ПІДРУЧНИКУ. Проблеми сучасного підручника, (20), 10–16. вилучено із https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/205

Анотація

У статті розглянуто проблему місця, ролі та призначення понятійних карт у підручнику. Запропоновано ідеї щодо складання та використання синтетичних таблиць, що містять систему понять у контексті формування компетенцій. Запропоновано структуру понятійної карти, яка включає підсумкову таблицю, що містить графічне подання всіх вивчених у відповідному розділі понять, а також систему зв’язків, за допомогою яких пов’язуються поняття та інформація між собою. Висвітлено алгоритм складання понятійної карти, який містить виокремлення основного поняття теми, що вивчається, послідовного запису в процесі вивчення всіх понять, які випливають із основного як похідні, встановлення логічних взаємозв’язків між поняттями, отримання підсумкової взаємопов’язаної системи всіх вивчених понять. Наведено приклад заповнення понятійної карти з математики для підручника 8 класу. Доведено, що спільне складання понятійних карт дає можливість розвивати в учнів різноманітні здібності, сприяє формуванню та розвитку компетенцій аналізу, порівняння, систематизації, класифікації, інтеграції, встановлення відповідних взаємозв’язків, усвідомлене застосування вивченого. Акцентовано на тому, що понятійні карти, які включено до підручника, дають можливість учням усвідомлено використовувати його понятійний апарат, а вчителю урізноманітнити діяльність учнів на уроках, залучати їх до процесу активного отримання нових знань та формування компетенцій, ефективно організовувати повторення вивченого матеріалу та підготовку до іспитів, і цим підвищують якість шкільної освіти.