№ 20 (2018)
Статті

ПРИНЦИПИ ДОБОРУ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ

А. І. Козлова
Про автора

Опубліковано 01.06.2018

Ключові слова

  • компетентнісно орієнтоване навчання,
  • іноземні мови,
  • принципи добору,
  • функції навчального матеріалу,
  • початкова школа

Як цитувати

Козлова, А. І. . (2018). ПРИНЦИПИ ДОБОРУ ТА ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ. Проблеми сучасного підручника, (20), 156–166. вилучено із https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/217

Анотація

У статті автор розглядає дидактичні та методичні підходи до організації компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. Визначаються та характеризуються принципи добору, окреслюються й обґрунтовуються функції мовного, мовленнєвого та інформаційного матеріалу, на засадах якого здійснюється формування іншомовної комунікативної компетентності. Наукові погляди автора враховують вікові особливості учнів 1–4 класів, ґрунтуються на основних положеннях комунікативно-діяльнісного підходу як пріоритетної методології навчання іншомовного спілкування.