№ 20 (2018)
Статті

НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ — КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ПІДРУЧНИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ПІДРУЧНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 1 КЛАСУ «MyPal»

В. Г. Редько
Про автора
В. В. Ніколаєнко
Про автора
О. Б. Кодалашвілі
Про автора
А. І. Козлова
Про автора

Опубліковано 01.06.2018

Ключові слова

  • підручник,
  • англійська мова,
  • учні першого класу,
  • зміст і структура,
  • компетентнісно орієнтоване навчання

Як цитувати

Редько, В. Г. ., Ніколаєнко, В. В. ., Кодалашвілі, О. Б. ., & Козлова, А. І. . (2018). НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ — КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ПІДРУЧНИКИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ПІДРУЧНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 1 КЛАСУ «MyPal». Проблеми сучасного підручника, (20), 372–385. вилучено із https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/240

Анотація

У статті автори розглядають концептуальні засади змісту та структури підручника
з англійської мови для 1 класу «MyPal», які ґрунтуються на пріоритетних тенден-
ціях розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти: компетентнісному, комунікативному,
діяльнісному, особистісно орієнтованому та культурологічному підходах. Свої погляди вони
пов’язують з віковими особливостями та потенційними можливостями учнів 1 класу. Об-
ґрунтовують якісні та кількісні характеристики навчального матеріалу, які узгоджуються
з вимогами чинної програми. Описують дидактичні та методичні принципи конструюван-
ня змісту підручника, визначають його структуру. Теоретичну модель підручника автори
розглядають як таку, що ґрунтується на визначенні його двоєдиної сутності: 1) як носія
змісту англомовної освіти і 2) як засобу навчання англомовного спілкування. Відповідно,
підручник є своєрідною моделлю навчальної роботи учнів і методичної діяльності вчителя.
Основними характеристиками змісту підготовленого підручника визначено такі: 1) відповідність актуальним комунікативно-пізнавальним інтересам учнів молодшого шкільного віку й умовам навчання; 2) стимулювання розвитку інтересів першокласників, здійснення впливу на їхню мотиваційну сферу, виховання позитивного ставлення до англійської мови; 3) спрямування на залучення учнів до нового для них мовного коду та культури народів, які спілкуються англійською мовою; 4) використання досвіду, набутого першокласниками під час оволодіння рідною мовою та іншими предметами; 5) забезпечення освітніх, виховних і розвивальних потреб учнів, стимулювання їхньої самостійної діяльності.