№ 20 (2018)
Статті

ПІДРУЧНИК «ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО» ЯК ЗАСІБ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

В. І. Сідоров
Про автора

Опубліковано 01.06.2018

Ключові слова

  • туризм,
  • підручник,
  • туристичне країнознавство,
  • принцип

Як цитувати

Сідоров, В. І. . (2018). ПІДРУЧНИК «ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО» ЯК ЗАСІБ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ. Проблеми сучасного підручника, (20), 416–425. вилучено із https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/245

Анотація

У статті розкрито зміст підручника «Туристичне країнознавство» як засобу кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму. З’ясовано, що вивчення дисципліни «Туристичне країнознавство» сприяє розширенню світогляду студентів, підвищує теоретичний рівень, стимулює самопізнання, оскільки дає можливість зрозуміти специфіку туризму кожного регіону світу з урахуванням його історичних, національних та кроскультурних особливостей. Визначено, що в основі побудови змісту підручника з дисципліни «Туристичне країнознавство» покладено такі принципи: принцип інтегрованого навчання, принцип міждисциплінарності знання, принцип п’яти «А», принцип відповідності змісту навчального матеріалу вимогам суспільства, науки, практики та особистості, принцип актуальності, проблемно-пошуковий принцип.