№ 26 (2021)
Статті

ПОТЕНЦІАЛ ПІДРУЧНИКА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ 3-ГО КЛАСУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ТИПОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Оксана Вашуленко
Про автора

Опубліковано 01.06.2021

Ключові слова

  • початкова освіта,
  • мовно-літературна галузь,
  • змістові лінії,
  • підручник з літературного читання,
  • читацька компетентність

Як цитувати

Вашуленко, О. (2021). ПОТЕНЦІАЛ ПІДРУЧНИКА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ 3-ГО КЛАСУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ ТИПОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ. Проблеми сучасного підручника, (26), 43‐57. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-26-43‐57

Анотація

У статті актуалізовано проблему розроблення інноваційного навчально-методичного забезпечення для сучасної початкової школи на етапі її реформування. Проаналізовано внесок учених у розвиток теорії і практики українського підручникотворення для початкової школи. Обґрунтовано актуальність створення інноваційних підручників з літературного читання, які б забезпечували формування в молодших школярів читацької, комунікативної та інших ключових компетентностей. Розкрито методичний потенціал нового підручника з літературного читання для 3-го класу щодо реалізації завдань змістових ліній типової освітньої програми. Зроблено висновок, що методичний апарат підручника створено на засадах дитиноцентризму, який висуває на перше місце інтереси, потреби і можливості учнів. Процесуальне виконання завдань створює передумови для розвитку позитивних особистісних якостей дитини-читача. Змістове наповнення, структура і способи презентації дидактичного матеріалу в підручнику з літературного читання для 3-го класу підпорядковуються формуванню в молодших школярів читацької, комунікативної та інших ключових компетентностей. Статтю адресовано викладачам, науковцям, які вивчають проблему створення підручників для початкової школи, викладачам вищих педагогічних закладів освіти та інститутів післядипломної педагогічної освіти.