№ 27 (2021)
Статті

СУЧАСНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ УЧНІВ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ, 10–11 КЛАСИ»

Тетяна Вороненко
Інститут педагогіки НАПН України
Біографія

Опубліковано 24.12.2021

Ключові слова

 • курс за вибором з хімії,
 • навчальний посібник для учнів,
 • старша школа,
 • компетентність,
 • методи і способи розв’язування задач з хімії

Як цитувати

Вороненко, Т. (2021). СУЧАСНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ УЧНІВ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ХІМІЇ, 10–11 КЛАСИ». Проблеми сучасного підручника, (27), 46–54. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-46-54

Анотація

У статті розглянуто роль розрахункових задач у системі шкільної хімічної освіти і місце в ній навчального посібника для учнів з курсу за вибором «Розв’язування задач з хімії, 10–11 класи». Висвітлено структуру посібника, типи і методи розв’язування розрахункових задач, що включено до нього. Акцентовано увагу на тому, що у процесі розв’язування задач відбувається формування предметної і ключових компетентностей учня, перенос знань з фізики і математики. Проаналізовано дидактичні, освітні розвиваючі функції розрахункових задач з хімії. Обґрунтовано необхідність впровадження курсу за вибором «Розв’язування задач з хімії, 10–11 класи» з використанням навчального посібника, який у сучасних умовах може бути використано як самовчитель.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Державний стандарт базової середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від № 898 від 30 вер. 2020 р. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/nova-ukrayinska-­shkola/derzhavnij-­standart-bazovoyi-­serednoyi-osviti]
 2. Хімія. 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/navchalni-­programi/navchalni-­programi‑5–9-klas]
 3. Староста, В. І. (2006). Навчання школярів складати й розв’язувати завдання з хімії: теорія і практик. Ужгород: УжНУ-Ґражда.
 4. Ерыгин, Д. П., Шишкин, Е. А. (1989). Методика решения задач по химии. Москва: Просвещение.
 5. Derzhavnyy standart bazovoyi serednʹoyi osvity: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid № 898 vid 30 ver. 2020 r. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/nova-ukrayinska-­shkola/derzhavnij-­standart-bazovoyi-­serednoyi-osviti (in Ukrainian).
 6. Khimiya. 7–9 klasy. Navchalʹna prohrama dlya zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv: nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 07.06.2017 № 804. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-­serednya-osvita/navchalni-­programi/navchalni-­programi‑5–9-klas (in Ukrainian).
 7. Starosta, V. I. (2006). Navchannya shkolyariv skladaty y rozv’yazuvaty zavdannya z khimiyi: teoriya i praktyk. Uzhhorod: UzhNU-Grazhda (in Ukrainian).
 8. Yerygin, D. P., Shishkin Ye. A. (1989). Metodika resheniya zadach po khimii. Moskva: Prosveshcheniye (in Rusian).