№ 25 (2020)
Статті

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВІДБОРУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ

Михайло Бурда
Про автора

Опубліковано 30.12.2020

Ключові слова

  • математика,
  • підручник,
  • інтегрований підхід,
  • вимоги

Як цитувати

Бурда, М. (2020). ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВІДБОРУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З МАТЕМАТИКИ. Проблеми сучасного підручника, (25), 5–13. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-5-13

Анотація

Обґрунтовано, що інтегрований підхід до навчання математики дасть змогу успішніше засвоїти навчальний матеріал, посилити прикладну його спрямованість, а отже, й ефективно формувати математичну та інші ключові компетентності. Рекомендовано методичні прийоми реалізації інтегрованого підходу до відбору змісту шкільних підручників з математики, зокрема: врахування особливостей навчальної діяльності сучасних учнів, укрупнення навчального матеріалу, групування задач із орієнтацією на застосування їх на практиці, виокремлення практичних ситуацій, для розв’язання яких використовуються певні математичні моделі, посилення міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків та ін.