№ 31 (2023)
Статті

Компетентнісний потенціал змісту шкільних підручників з математики

Михайло Бурда
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • математика,
 • зміст,
 • формування,
 • методи,
 • прийоми

Як цитувати

Бурда, М. . (2024). Компетентнісний потенціал змісту шкільних підручників з математики . Проблеми сучасного підручника, (31), 11–21. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-11-21

Анотація

Одне із завдань навчання математики – виробити вміння вчитися, самостійно здобувати знання та застосовувати їх як під час вивчення інших предметів, так і в реальних життєвих ситуаціях. Обґрунтовується, що для вироблення цих умінь зміст підручника має забезпечувати оволодіння загальними методами, прийомами розумової діяльності (аналіз, синтез, аналіз через синтез, доведення від супротивного, наведення контрприкладів, підведення під поняття і виведення наслідків тощо), які дадуть змогу ґрунтовніше засвоїти навчальний матеріал та посилити прикладну його спрямованість.
З’ясовано, що розв’язування математичних і практичних задач, дослідження проблемних ситуацій із застосуванням математичних методів і прийомів потребує оволодіння учнями відповідними орієнтовними основами діяльності або правилами-орієнтирами.
Вони за своїм змістом можуть виступати у вигляді порад, вказівок, інструкцій, алгоритмічних приписів, евристичних схем та евристичних планів (розв’язування окремих задач або задач деяких видів, вивчення понять і властивостей, явищ і законів, здійснення спостережень, виконання дослідів та проєктів). Рекомендується, щоб зміст підручника передбачав самостійне складання учнями правил-орієнтирів, що передбачає такі етапи: виділення групи задач, встановлення оператора задач і тих знань, на базі яких їх можна розв’язати; осмислення способу розв’язання групи задач на кількох задачах-моделях (розв’язання яких складається з операцій, притаманних цьому способу діяльності), виділення потрібних операцій та роздільне їх закріплення і узагальнення; визначення раціональної послідовності виконання операцій та складання на їх основі правила-орієнтира; встановлення меж його застосування та відповідності програмним вимогам. Пропонуються методичні підходи до формування загальних методів і прийомів, які сприятимуть набуттю учнями математичної та інших ключових компетентностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Благодир, Л.А. (2018). Методика навчання математики в поняттях, схемах і таблицях: навчально-методичний посібник, Умань, Візаві. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14229
 2. Бурда, М.І. (2022). Особливості застосування геометричних фігур на практиці. Проблеми сучасного підручника, (28), 18–25. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-18-25
 3. Бурда, М. І., & Тарасенкова, Н.А. (2015). Геометрія: підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, Київ, Освіта.
 4. Васильєва, Д. В. (2018). Математичні задачі як засіб формування ключових компетентностей учнів. Проблеми сучасного підручника, (21), 83‒91. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2018-21-83-91.
 5. Волошена, В.В. (2022). Практико орієнтоване навчання геометрії в гімназії. Проблеми сучасного підручника, (29), 32–42. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-32-42
 6. Гордієнко, І.В. (2015). Активізація навчально пізнавальної діяльності учнів на основі методу аналогії у навчанні математики та фізики. Науковий вісник Ужгородського університету, (37), 31 – 34.
 7. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10380
 8. Заболотний, В.Ф., Осика, А.С., & Левченко І.В. (2018). Формування універсальних навчальних дій в учнів початкових класів під час виконання навчально-дослідницьких проектів. Інноваційна педагогіка, (5), 41–44. http://innovpedagogy.od.ua/archives/2018/5/11.pdf
 9. Лобова, О.В., Парфілова, С.Л., & Пушкар, Л.В. (2020). Загальна характеристика прийомів розумової діяльності молодших школярів. Інноваційна педагогіка, 2 (29), 169–173. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/29/part_2/35.pdf
 10. Парфілова, С.Л., Шаповалова, О.В., & Забара, Л.О. (2022). Послідовність та етапи процесу формування прийомів розумової діяльності молодших школярів. Інноваційна педагогіка, 2 (50), 162–165. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/50/part_2/32.pdf
 11. Скрипченко, Ю.А. (2004). Зміст аналітичних методів пошуку розв’язання планіметричних задач. Дидактика математики: проблеми і дослідження, (2), 81–84. http://dm.inf.ua/_21/81-84%2021_2004.pdf
 12. Слєпкань, З.І. (1983) Психолого-педагогічні основи навчання математиці: методичний посібник, Київ. https://www.mathedu.ru/text/slepkan_psihologo-pedagogicheskie_osnovy_obucheniya_matematike_1983/p78/
 13. Шикиринська, О.В., Вишківська, В.Б., & Родюк, Н.Ю. (2019). Проблемний підхід у формуванні математичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи. Наукові записки НПУ імені М.П. Драгованова, 17 (1), 204–209. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/31977