№ 25 (2020)
Статті

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ОСОБИСТІСНОЇ І СУСПІЛЬНОЇ КАТЕГОРІЙ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ НА РІВНІ СТАНДАРТУ

Дарина Васильєва
Про автора

Опубліковано 30.12.2020

Ключові слова

  • навчання математики,
  • рівень стандарту,
  • підручники математики,
  • соціалізація особистості,
  • завдання особистісної і суспільної категорій

Як цитувати

Васильєва, Д. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ОСОБИСТІСНОЇ І СУСПІЛЬНОЇ КАТЕГОРІЙ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ НА РІВНІ СТАНДАРТУ. Проблеми сучасного підручника, (25), 14–23. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-14-23

Анотація

Teaching mathematics at the level of the standard of lyceum students is designed to develop students’ ability to apply their knowledge in real life situations and participate fully in social life. Peculiarities of teaching mathematics at the standard level are considered in this article. In the context of globalization and informatization of society, modern teenagers are characterized by consumer attitudes to life, attention disorders and clip thinking, blurring the boundaries between objective and virtual reality, lack of interest and motivation to learning, loss of desire to learn new things, mismatch in opportunities and desires. Under these conditions, one of the main tasks of the education system, in addition to comprehensive development, training and education, is to ensure the socialization of the individual who is able to live in society and civilized interaction with nature, has a desire for self-improvement and lifelong learning. Розглянуто особливості навчання математики на рівні стандарту учнів ліцеїв, яке має на меті формування в учнів здатності застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях і брати повноцінну участь у житті суспільства. Одним із основних завдань системи освіти, крім усебічного розвитку, навчання і виховання, сьогодні стає забезпечення соціалізації особистості. Здійснено аналіз вітчизняних і зарубіжних (Польща, США) підручників математики на предмет включення в них завдань особистісної і суспільної категорій і зроблено висновок про те, що завдання цих категорій певним чином представлено у підручниках з математики для різних класів і різних авторських колективів. Розкрито місце і значення завдань особистісної і суспільної категорій у соціалізації підростаючого покоління та описано форми і методи роботи з такими завданнями в процесі навчання учнів математики.