№ 25 (2020)
Статті

ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІЧНЕ ДОРАДНИЦТВО» ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 "ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ"

Валентина Саюк
Про автора

Опубліковано 30.12.2020

Ключові слова

  • педагогічне дорадництво,
  • освітньо-професійна програма,
  • підготовка магістрів,
  • зміст освітньо-професійної програми

Як цитувати

Саюк, В. (2020). ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПЕДАГОГІЧНЕ ДОРАДНИЦТВО» ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 "ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ". Проблеми сучасного підручника, (25), 149–159. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-149-159

Анотація

У статті розкрито особливості розроблення освітньо-професійної програми «Педагогічне дорадництво» підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Проаналізовано передумови підготовки нової генерації фахівців із педагогічного консультування та обґрунтовано потребу розроблення змісту програми. Подано загальну інформацію про програму, її мету, обсяг кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідних для здобуття необхідного ступеня вищої освіти, придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні компетентності й результати навчання магістрів, ресурсне забезпечення реалізації програми й академічна мобільність, перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність використання в освітньому процесі.