№ 29 (2022)
Статті

Сучасний підручник для початкової школи: проблема візуалізації

Інна Ліпчевська
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • візуалізація навчальної інформації,
 • візуальна грамотність,
 • методи та засоби візуалізації в освіті,
 • підручник для початкової школи,
 • початкова освіта

Як цитувати

Ліпчевська, І. . (2023). Сучасний підручник для початкової школи: проблема візуалізації. Проблеми сучасного підручника, (29), 108–116. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-108-116

Анотація

Складовою реформування освітньої системи в початковій школі є модернізація підручників відповідно до задекларованих результатів та змісту освіти. Сучасна навчальна книга будується на оновлених психологічних, дидактичних та методичних засадах підручникотворення. Однією з вагомих інновацій є трансформація ілюстративної (наочної) складової підручника у візуальну. Це передбачає застосування сучасних форм візуалізації інформації для викладу змісту навчального предмета, а також уведення до методичного апарату підручника завдань, орієнтованих на покращення сприйняття учнями інформації, поданої у візуальній формі, а також упровадження методів візуалізації. Задля цього у підручниках можуть бути запропоновані певні алгоритми опрацювання візуального контенту. Завдання можуть передбачати використання візуалізації даних, інформації, певних концепцій і стратегій. Опрацювання художніх та інформаційних текстів як навчальних можуть включати вправи, спрямовані на пожвавлення візуальної уяви під час читання. Значущим є використання в навчальних книгах з усіх предметів текстів перерваного формату, елементами яких є графіки, діаграми, кольорові й шрифтові виділення, малюнки, мапи, переліки, умовні позначки, покажчики, покликання, примітки, схеми, таблиці тощо. Урізноманітнення матеріалів підручника також можна досягти шляхом використання цифрового візуального контенту. Оптимальним для забезпечення освітніх цілей є доповнення друкованого (паперового) підручника його розширеною цифровою версією, що реалізує застосування широкого кола можливостей інформаційно-комунікаційних освітніх технологій. Фрагментарно підручники, що розробляються в контексті реалізації концепції «Нова українська школа», містять ці нововведення, проте цілісної дидактично та методично виваженої системи візуалізації навчальної інформації як складової сучасної навчальної книги для початкової школи немає. Її впровадження має стати підґрунтям для досягнення високих результатів з формування візуальної грамотності учнів (уміння «читати» та «писати» візуальний контент), визначених у мовно-літературній, математичній, природничій, технологічній, соціальній і здоров’язбережувальній, мистецькій освітніх галузях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Кодлюк, Я. П. (2004). Підручник для початкової школи: Теорія і практика. Тернопіль: Підручники і посібники.
 2. Кодлюк, Я. П. (2014). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника, (14), 284–292.
 3. Литвинова, С. (2019). Smart kids як технологія навчання учнів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 71(3), 53–69.
 4. Ліпчевська, І. Л. (2021). Потенціал електронного підручника в сучасній системі початкової освіти. Проблеми сучасного підручника: Ключові компетентності та предметні навички, 129–132. http://lib.iitta.gov.ua/725755/
 5. Ліпчевська, І. Л. (2022). Визначення сутності вмінь візуалізації навчальної інформації майбутніх учителів початкової школи. Молодь і ринок, (7(205)), 151–155. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/266233
 6. Ліпчевська, І. Л., & Малихін, О. В. (2022). Візуалізація навчальної інформації як складова цифрових підручників для початкової школи. Проблеми сучасного підручника: Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу, 208–211. https://lib.iitta.gov.ua/732111/1/Text1.pdf
 7. Малихін, О., Арістова, Н., & Рогова, В. (2022). Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: Змішане навчання. Український педагогічний журнал, (3), 68–75. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76
 8. Пометун, О. І., & Гупан, Н. М. (2014). Проектування шкільного підручника: Вимоги і проблеми. Проблеми сучасного підручника, (14), 564–573.
 9. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти, Постанова Кабінету Міністрів України № 87 (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п#Text
 10. Савченко, O. Я. (2019). Інноваційний потенціал підручника з читання. Український педагогічний журнал, (3), 65–71. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-65-71
 11. A periodic table of visualization methods. Visual Literacy. https://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html.
 12. Baron, N. S. (2021). How we read now: Strategic choices for print, screen, and audio. Oxford University Press.
 13. De Koning, B. B., & van der Schoot, M. (2013). Becoming part of the story! Refueling the interest in visualization strategies for reading comprehension. Educational Psychology Review, 25(2), 261–287. https://doi.org/10.1007/s10648-013-9222-6
 14. Malykhin, O., Aristova, N., & Kalinina, L. (2022). Schoolteachers-parents interactions amid distance and blended learning: Two-year experience of overcoming negative influences of covid-19 pandemic. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 454–464. doi:10.17770/sie2022vol1.6858
 15. Roam, D. (2008). The back of the napkin: Solving problems and selling ideas with pictures. Portfolio. https://radio.shabanali.com/back-of-the-napkin.pdf
 16. The art of seeing art. The Toledo Museum of Art. https://www.toledomuseum.org/education/visual-literacy/art-seeing-art.
 17. Toledo Museum of Art. (2013, 19 листопада). What is visual literacy? . https://www.youtube.com/watch?v=O39niAzuapc