№ 31 (2023)
Статті

Інноваційний потенціал сучасного посібника з навчання грамоти

Оксана Вашуленко
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • початкова освіта,
 • сучасний підручник,
 • навчальний посібник,
 • навчання грамоти,
 • компетентнісний підхід,
 • структура посібника з навчання грамоти
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Вашуленко, О. . (2024). Інноваційний потенціал сучасного посібника з навчання грамоти. Проблеми сучасного підручника, (31), 22–37. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-22-37

Анотація

У статті актуалізовано проблему розроблення інноваційних навчальних посібників, які б забезпечували формування в молодших школярів предметних і ключових компетентностей. Проаналізовано дидактико-методичні дослідження в галузі українського підручникотворення для початкової школи. Визначено цілі навчальної книги в умовах реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. Уточнено функції підручника з навчання грамоти в умовах компетентнісно орієнтованого навчання, вимоги до його змістового наповнення, структурних компонентів та способів презентації дидактичного матеріалу.
Зосереджено увагу на конструюванні сучасного інноваційного посібника з навчання грамоти для 1 класів закладів загальної середньої освіти. Розглянуто можливості осучаснення навчального посібника за рахунок модернізації його структури й упровадження інноваційних технологій навчання грамоти. Однією з інновацій є створення навчального посібника, який має реалізувати функції підручника і робочого зошита.
Представлено особливості модернізованої структури і методичного апарату нового посібника з навчання грамоти для 1 класу закладів загальної середньої освіти, відображено його можливості щодо формування повноцінних навичок читання і письма сучасних першокласників. Зосереджено увагу на проблемі наступності дошкільної та початкової освіти, розглянуто можливості нового навчального посібника в забезпеченні диференційованого підходу на уроках навчання грамоти до формування й розвитку навички читання.
Зроблено висновок, що створення інноваційних посібників з навчання грамоти на засадах діяльнісного підходу є важливим завданням для Нової української школи. Сучасний навчальний посібник має конструюватися на оновлених психологічних, дидактичних та методичних засадах підручникотворення та репрезентувати знання і види діяльності з конкретного навчального предмета відповідно до вимог освітньої програми з урахуванням особливостей цього предмета (його домінуючої функції) і вікових особливостей учнів.
У процесі аналізу доведено, що методичний апарат та ілюстративне забезпечення нового посібника з навчання грамоти, створено на засадах дитиноцентризму, який висуває на перше місце інтереси, потреби і можливості учнів. Змістове наповнення, структура і способи презентації дидактичного матеріалу в посібнику з навчання грамоти підпорядковуються формуванню в першокласників комунікативної та читацької компетентностей, розвитку здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагаченню емоційно-чуттєвого досвіду, розвитку мовленнєво-творчих здібностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Вашуленко, М. С. (2008). Дидактичні «секрети» успішного букваря. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць (8), 426–432.
 2. Вашуленко, М. С. (2019). Методика навчання інтегрованого курсу «Українська мова» у 1‒2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Київ: Видавничий дім «Освіта».
 3. Вашуленко, М. С., Вашуленко, О. В., Прищепа, О. Ю. (2023b). Українська мова. Буквар: навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 6-ти частинах). Ч. 2. Київ: Видавничий дім «Освіта».
 4. Вашуленко, М. С., Вашуленко, О. В., Прищепа, О. Ю. (2023d). Українська мова. Буквар: навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 6-ти частинах). Ч. 4. Київ: Видавничий дім «Освіта».
 5. Вашуленко, М. С., Вашуленко, О. В., Прищепа, О. Ю. (2023а). Українська мова. Буквар: навчальний посібник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 6-ти частинах). Ч. 1. Київ: Видавничий дім «Освіта».
 6. Ґудзик, І. П. (2003). Нове покоління підручників з мови. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць, (3), 243–247.
 7. Жосан, О. Е. (2010). Вимоги до шкільного підручника у контексті розвитку вітчизняного підручникознавства. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць, (10), 53–61.
 8. Кабінет Міністрів України (24.17.2019). Державний стандарт початкової освіти. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
 9. Кодлюк, Я. (2006). Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті. Київ: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час».
 10. Кодлюк, Я. (2017). Інновації у змісті підручників для початкової школи. Початкова школа, (12), 42–46.
 11. Міністерство освіти і науки України (2016) Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 12. Пушкарьова, Т. О. (2022). Деякі особливості укладання модульно-інтегрованого навчального підручника в контексті осучаснення освітнього середовища. Проблеми сучасного підручника, (28), 145–154.
 13. Савченко, О. (2012). Дидактика початкової освіти: підручник. Київ: Грамота.
 14. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 1–2 клас. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.1-2.Savchenko.pdf