№ 31 (2023)
Статті

Розвиток теорії і практики підручника фізики й астрономії в науковій спадщині професора О. І. Бугайова

Микола Головко
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • професор О. І. Бугайов,
 • освітній процес з фізики й астрономії,
 • підручник,
 • дидактика фізики й астрономії,
 • історико-методичне дослідження

Як цитувати

Головко, М. . (2024). Розвиток теорії і практики підручника фізики й астрономії в науковій спадщині професора О. І. Бугайова. Проблеми сучасного підручника, (31), 49–61. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-49-61

Анотація

У статті проаналізовано наукову спадщину професора О. І. Бугайова у контексті становлення та розвитку вітчизняного підручника фізики та астрономії для закладів загальної середньої освіти. Досліджено, що проблема створення навчальної книжки нового покоління посідає чільне місце в доробку видатного вченого-методиста.
Обґрунтовано, що джерелами інноваційних підходів, реалізованих О. І. Бугайовим у системі перших підручників фізики й астрономії для національної школи, є фундаментальні дослідження проблем диференціації навчання та застосування інтегрованого підходу,
розроблення концептуальних засад розбудови структури та змісту шкільної фізичної освіти, розвиток ідеї профільного навчання здобувачів загальної середньої освіти, реалізації компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів в організації навчання фізики й астрономії.
Акцентовано увагу на визначальній ролі О. І. Бугайова у становленні електронних підручників фізики й астрономії, створені перших педагогічних програмних засобів і програмно-методичних комплексів, що були вперше в Україні розроблені під керівництвом ученого та впроваджені в широку освітню практику.
Показано перспективність наукових концептів та практичних підходів, розроблених О. І. Бугайовим, для модернізації структури й змісту шкільної природничої освіти, розвитку сучасного підручникотворення як пріоритетного напряму дидактики фізики й астрономії.
Визначено доцільність здійснення історико-методичних досліджень багатогранної науково-педагогічної і методичної діяльності професора О. І. Бугайова на рівні дисертаційних досліджень, уведення їх у науковий оббіг сучасної теорії і методики навчання фізики й астрономії та впровадження в практику загальноосвітньої і вищої школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бугайов, О., & Головко, М. (2006). Нове покоління підручників для профільного навчання фізики у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Яким йому бути? Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Збірник наукових праць, 2, 28–31.
 2. Бугайов, О., & Коваль, В. (2001). Комп’ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність і перспективи. Фізика та астрономія в школі, 3, 16–19.
 3. Бугайов, О.І. (1998). До уваги учителів, які працюють за пробними підручниками «Фізика. Астрономія – 7,8». Деякі підсумки та перспективи. Фізика та астрономія в школі, 1, 3–4.
 4. Бугайов, О.І. (1999). Сучасний шкільний підручник з природничо-математичних предметів. Яким йому бути? Проблеми сучасного підручника: зб. наукових праць, 64–67.
 5. Бугайов, О.І. (2002). Про особливості структури і змісту підручників фізики для сучасної середньої школи. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки, 13(І), 24–26.
 6. Бугайов, О.І., & Головко, М.В. (2007). Концептуальні підходи до профільного навчання фізики в загальноосвітній школі. Педагогічна і психологічна наука в Україні. Том 2: Дидактика, методика, інформаційні технології. 220–227.
 7. Бугайов, О.І., & Головко, М.В. (2008). Методичні засади організації навчання фізики на академічному рівні в профільній загальноосвітній школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2, 69–74.
 8. Бугайов, О.І., & ін. (1996). Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Фізика. Астрономія. 7‒11 кл.
 9. Бугайов, О.І., & ін. (2004). Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Фізика, 10‒11 класи.
 10. Бугайов, О.І., Головко, М.В. & Коваль, В.С. (2005). Засоби комп’ютерної підтримки навчання фізики в основній школі. Комп’ютерне моделювання в освіті. Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, 11–13.
 11. Бугайов, О. І. (2001). Концепція фізичної освіти у 12-річній загальноосвітній школі. Фізика та астрономія в школі, 6, 6–13.
 12. Бугайов, О. І., Адронов, В. М. & Ляшенко, О. І. (1993). Концепція неперервної фізичної освіти у навчальних закладах України.
 13. Головко, М. (2014a). Видатні постаті вітчизняної дидактики: до 90-річчя від дня народження професора Олександра Івановича Бугайова. Рідна школа, 4-5, 68–72.
 14. Головко, М. (2014b). Розвиток проблеми диференціації навчання у вітчизняній дидактиці фізики як передумова становлення профільної школи. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 6 (2), 54–61.
 15. Головко, М.В. (2013a). Науковий доробок професора О.І. Бугайова та його значення для теорії і методики навчання фізики. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 13, 63–71.
 16. Головко, М.В. (2013b). Світочі методичної науки: до 90-річчя з дня народження Олександра Івановича Бугайова. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць. 44, 50–55.
 17. Олександр Іванович Бугайов: До 80-річчя від дня народження. (2003). Каталог виставки.
 18. Садовий, М.І. (2013). Олександр Іванович Бугайов – Воїн, Учитель, Вчений. Проблеми сучасного підручника: зб. наукових праць, 13, 245–254.
 19. Тематичний план наукових досліджень на 2009 р. (2009). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 20. Тематичний план науково-дослідної роботи на 1995 рік. (1995). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 21. Тематичний план науково-дослідної роботи на 1996 рік. (1996). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 22. Тематичний план науково-дослідної роботи на 1999 р. (1999). К.: Інститут педагогіки АПН України.
 23. Тематичний план науково-дослідної роботи на 2001 р. (2001). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 24. Тематичний план науково-дослідної роботи на 2002 р. (2002). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 25. Тематичний план науково-дослідної роботи на 2005 р. (2005). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 26. Тематичний план науково-дослідної роботи на 2006 р. (2006). Київ: Інститут педагогіки АПН України.
 27. Учений, педагог: 75-років Олександру Івановичу Бугайову. (1999). Фізика та астрономія в школі, (1), 2.