№ 31 (2023)
Статті

Скрайбінг як метод у візуалізації навчального матеріалу

Антоніна Данко
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • скрайбінг,
 • артскрайбінг,
 • різновиди візуалізації,
 • фасилітація,
 • відеоскрайбінг,
 • навчальний матеріал,
 • вчитель,
 • учні
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Данко, А. . (2024). Скрайбінг як метод у візуалізації навчального матеріалу. Проблеми сучасного підручника, (31), 72–82. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-72-82

Анотація

Стаття присвячена визначенню ефективності використання в освітньому процесі технологій скрайбінгу як методу візуалізації навчального матеріалу.
Проаналізовано наукові праці, в яких розкриваються ефективні педагогічні умови інтенсивного розвитку інформаційних технологій та великих інформаційних потоків і формування в здобувачів освіти кліпового мислення, візуалізація, яка враховує ці когнітивні особливості, сприяє розумінню, засвоєнню та запам’ятовуванню навчального матеріалу, поліпшує уміння навчатись і комунікативні уміння, підвищує мотивацію до навчання, а також сприяє розвитку критичного мислення.
Досліджено та проаналізовано види скрайбінгу та можливі варіанти їх використання.
Виокремлено мальований, аплікаційний, магнітний та багато інших. Акцентовано технології використання спеціальних програм чи онлайн-сервісів для створення онлайн-скрайбінгу: комп’ютерного, анімаційного, відеоскрайбінгу. Виокремлено скрайбінг-фасилітацію, яка передбачає переведення інформації зі словесної форми у візуальну.
Доведено, що оскільки умови, в яких ми працюємо, живемо та навчаємось дуже складні, тому наразі актуальним є все, що хоча б якось може полегшити нам роботу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Андрощук, І. В., Андрощук, І. П. ( 2019). Скрайбінг-презентація як засіб підвищення ефективності освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 72(4), 67‒80. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2602
 2. Білоусова, Л. І., Житєньова, Н. В. (2016). Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя. Фізико-математична освіта, 1(7), 39–47. https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-navchalnogo-materialu-z-vikoristannyam-tehnologiyi-skraybing-u-profesiyniy-diyalnosti-vchitelya
 3. Денисенко, С. (2018). Сучасні форми візуального представлення інформації і можливості їх використання в інформаційно-освітньому просторі. Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології: матеріали науково-практичного семінару кафедри репрографії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Політехніка, 47‒50. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25350/1/S.47-50.pdf
 4. Житєньова, Н. В. (2016). Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2, 170‒178. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18635
 5. Зоріна, Г., Коробейникова, Я. (2017). Застосування скрайбінгу при викладанні туризмознавчих дисциплін. https://cusu.edu.ua/images/conf-2017-04/s4/4-%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
 6. Іванюта, О. В. (2003). Психологічні особливості розвитку візуального мислення в підлітковому віці. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. https://mydisser.com/dfiles/65155021.doc
 7. Мягкова, О. (2020). Використання технологій скрайбінгу і скетчноутингу в освітньому процесі. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 4(65), 90‒95. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.4.11
 8. Нагорняк, С. (2022). Скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб для візуалізації інформації. Актуальні питання гуманітарних наук, 2(55), 238‒245. https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-2-38
 9. Огляд сервісів для розробки скрайбінг-презентацій Електронний ресурс для вчителів з основ технології скрайбінгу. https://sites.google.com/site/ckrajbingprezentacii/servisi-skrajbingu
 10. Онофрійчук, Л. О. (2020). Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу в закладі вищої освіти. Народна освіта, 1 (40), 61‒66. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2020_1_11
 11. Сидорчук, Н. Г. (2016). Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу. Креативна педагогіка, 11, 57‒64. http://eprints.zu.edu.ua/28870/
 12. Сорока, Т.В. (2015). Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу. Географія, 15‒16 (283‒284), 60‒62.
 13. Туриніна, О. Л. (2018). Методологія та методи психологічного дослідження: навчально-методологічний посібник. https://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/0c1e45b05d3a430e90341c11faf5c5b8.pdf