№ 31 (2023)
Статті

«Зарубіжна література. 7–9 класи» як базовий предметний курс шкільної мовно-літературної освіти

Валентина Снєгірьова
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • зарубіжна література,
 • художній твір,
 • текст,
 • жанр,
 • герой,
 • читання,
 • читач,
 • автор,
 • компетентність
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Снєгірьова, В. . (2024). «Зарубіжна література. 7–9 класи» як базовий предметний курс шкільної мовно-літературної освіти. Проблеми сучасного підручника, (31), 223–233. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-223-233

Анотація

У статті проаналізовано концепцію модельної навчальної програми «Зарубіжна література. 7–9 класи» (базовий цикл) з позицій реалізації сучасних освітніх нормативних документів.
Новизна пропонованої програми полягає в тому, що її автори суттєво оновили «золоту класику» творами для дітей та юнацтва, а також запропонували потужний сучасний контент підліткового читання на вибір учителя/вчительки та учнів/учениць. В основі концепції програми – інтегровані методики діяльнісного підходу, такі, як навчання на основі запитів дітей, навчання через відкриття та педагогіка Монтессорі, здатні позитивно впливати на формування читацьких інтересів, наскрізних вмінь і ключових компетентностей учнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannyaderzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920–898
 2. Закон України «Про освіту». (2017a). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19#Text
 3. Закон України «Про повну загальну середню освіту». (2017b). https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/463–20#Text
 4. Богданець-Білоскаленко, Н. І., Снєгірьова, В. В., Фідкевич, О. Л. (2021). Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5–6 класи». Наказ Міністерства освіти і науки України від 12. 07. 2021 № 795 (у редакції Наказу Міністерства освіти і науки України від 29. 09. 2021 № 1031) https://drive.google.com/file/d/1Cz1MGthFJsmBF_5Ol0UQ3UCBQIDXsih3/view
 5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). https:// mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
 6. Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового державного стандарту базової середньої освіти. Додаток до Наказу МОН №289 від 01 квітня 2022 року https://nushub.org.ua/resource/rekomendacziyi-shhodo-oczinyuvannya-navchalnyh-dosyagnen-uchniv-5-6-klasiv-yaki-zdobuvayut-osvitu-vidpovidno-do-novogo-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osvity-dodatok-do-nakazu-mon-%E2%84%96/
 7. Снєгірьова, В. В., Бушакова, О. В., Горобченко, І. В., Каєнко, О. В., (2023). Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 7-9 класи». Наказ Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2023 №883 https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Movno-literat.osv.hal/Zarubizhna.literatura.7-9%20kl.Snyehirova.ta.in.26.07.2023.pdf
 8. Типова освітня програма. (2021). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyiosvitnoyi-programi-dlya 5–9-klasiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti