№ 24 (2020)
Статті

ІННОВАЦІЙНИЙ ДИСКУРС КУЛЬТУРИ ЯК КОМПОНЕНТА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дмитро Козлов
Про автора

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • культура,
  • види культур,
  • інноваційна культура,
  • людина культури цифрової епохи,
  • особистість,
  • дискурс
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Козлов, Д. (2020). ІННОВАЦІЙНИЙ ДИСКУРС КУЛЬТУРИ ЯК КОМПОНЕНТА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Проблеми сучасного підручника, (24), 89–97. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-89-97

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розгляду інноваційної культури в підручнику для керівника закладу освіти як його змістової компоненти та її важливість для інноваційної діяльності та її результативності в будь-якій суспільній сфері. Акцентовано увагу на інноваційній культурі як предметі дослідження багатьох наукових галузей та пріоритетного напряму досліджень у галузі освіти, що детермінує розвиток інноваційного суспільства, запровадження моделей інноваційного розвитку економіки, інноваційної освіти. За результатами контент-аналізу наведено різні види культури, які керівник закладу освіти застосовує в професійній діяльності для досягнення її законодавчо визначеної мети — усебічного та культурного розвитку особистості крізь призму інновацій, інноваційних процесів та їх впливу на формування Людини інноваційного типу. Розглянуто сутність феномену інноваційної культури, її визначення, характерні ознаки та місце в професійній діяльності керівника закладу освіти на засадах інтеграції здобутків різних галузей науки. Наведено модель системи розвитку інноваційної культури керівника закладу освіти та її значення для інноваційного типу суспільства.