№ 24 (2020)
Статті

ІННОВАЦІЙНИЙ ДИСКУРС КУЛЬТУРИ ЯК КОМПОНЕНТА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дмитро Козлов
Біографія

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • культура,
  • види культур,
  • інноваційна культура,
  • людина культури цифрової епохи,
  • особистість,
  • дискурс
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Козлов, Д. (2020). ІННОВАЦІЙНИЙ ДИСКУРС КУЛЬТУРИ ЯК КОМПОНЕНТА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Проблеми сучасного підручника, (24), 89–97. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-89-97

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність розгляду інноваційної культури в підручнику для керівника закладу освіти як його змістової компоненти та її важливість для інноваційної діяльності та її результативності в будь-якій суспільній сфері. Акцентовано увагу на інноваційній культурі як предметі дослідження багатьох наукових галузей та пріоритетного напряму досліджень у галузі освіти, що детермінує розвиток інноваційного суспільства, запровадження моделей інноваційного розвитку економіки, інноваційної освіти. За результатами контент-аналізу наведено різні види культури, які керівник закладу освіти застосовує в професійній діяльності для досягнення її законодавчо визначеної мети — усебічного та культурного розвитку особистості крізь призму інновацій, інноваційних процесів та їх впливу на формування Людини інноваційного типу. Розглянуто сутність феномену інноваційної культури, її визначення, характерні ознаки та місце в професійній діяльності керівника закладу освіти на засадах інтеграції здобутків різних галузей науки. Наведено модель системи розвитку інноваційної культури керівника закладу освіти та її значення для інноваційного типу суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.