№ 24 (2020)
Статті

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Вероніка Нідзієва
Про автора

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • мета,
  • модель,
  • моделювання,
  • організаційна культура,
  • організаційні цінності,
  • внутрішньоорганізаційні відносини
  • ...Більше
    Менше

Як цитувати

Нідзієва, В. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА ПІДРУЧНИКА ДЛЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Проблеми сучасного підручника, (24), 194–205. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-194-205

Анотація

У статті розкрито сутність моделювання організаційної культури закладу загальної середньої освіти (ЗССО) як об’єкта пізнання, дослідження та змістової компоненти підручника для керівника закладу освіти. Запропонована модель є результатом теоретичного рівня узагальнення організаційної культури ЗЗСО, концептуально обґрунтована і структурно представлена особистісно-когнітивним, аксіологічним, комунікативно-мотиваційним та діяльнісно-поведінковим компонентами. Розкрито зміст елементів кожної компоненти моделі та взаємозв’язки між ними. Системотвірними конструктами моделі є мета, особистісні та організаційні цінності, внутрішньо-організаційні відносини суб’єктів освітнього процесу в закладі освіти. Організаційну культуру закладу освіти розглянуто як феномен, складну відкриту соціальну систему та об’єкт управління. Висвітлено роль організаційної культури в розвитку закладу освіти та окремого вчителя.