№ 28 (2022)
Статті

Особливості формування та реалізації базового курсу фізики

Микола Головко
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • базова середня освіта,
 • фізичний складник природничої освітньої галузі,
 • моделі реалізації базового курсу фізики

Як цитувати

Головко, М. (2022). Особливості формування та реалізації базового курсу фізики. Проблеми сучасного підручника, (28), 26–35. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-26-35

Анотація

У статті обґрунтовані підходи до формування та реалізації курсу фізики на рівні базової середньої освіти. Акцентовано увагу на тому, що новий освітній стандарт орієнтований не на зміст, а на результати навчання, та забезпечує варіативність способів їх досягнення, що закладає механізм побудови гнучких моделей конструювання базового курсу фізики. Визначено принципи науковості, відповідності суспільним очікуванням та запитам здобувачів освіти, компетентнісного, особистісно зорієнтованого та діяльнісного навчання, прикладної спрямованості, пропедевтичності та наступності, логічної завершеності як концептів формування змісту базової фізичної освіти.
Висвітлено значення предметно-­інтегративного підходу як умови досягнення предметних (знання, уміння та навички з фізики) та інтегрованих результатів навчання (компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій). Визначено можливі моделі організації фізичної освіти на базовому рівні (вивчення фізики як самостійного навчального предмету, опанування фізичного складника в межах галузевого та міжгалузевих інтегрованих курсів) та проаналізовано їх особливості.

Посилання

 1. Білик, Ж.І. (2022). Модельна навчальна програма «Природничі науки. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти». https://bit.ly/3ks9ioX.
 2. Головко, М.В. (2021). Моделі реалізації фізичного складника змісту базової середньої освіти. Анотовані результати науково-­дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Київ, Педагогічна думка.
 3. Головко, М. В. (2020). Становлення та розвиток теорії і методики навчання фізики в Україні (40-і роки XVII ст. – 30-і роки XX ст.): монографія. Київ, Педагогічна думка.
 4. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886.
 5. Засєкіна, Т.М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика: монографія. Київ, Педагогічна думка.
 6. Кремень, В.Г. (ред.). (2015). Про зміст загальної середньої освіти: науково-­аналітична доповідь. Київ, НАПН України.
 7. Ляшенко, О.І. (2019). Модернізація змісту освіти як чинник реформування української школи. Фізика як змістовий і концептуальний елемент природничої освіти і її роль у процесі розбудови нової української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-­практичної конференції «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії, 2019». Чернігів, Десна.
 8. Ляшенко, О.І. (2020). Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць, 24, 109–117.
 9. Ляшенко, О.І. (2021). Проблема інтегративного підходу в навчанні фізики. Анотовані результати науково-­дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Київ, Педагогічна думка.
 10. Ляшенко, О.І. (2018). Проблеми модернізації змісту в умовах реформування української школи. Педагогіка і психологія,4, 5–11.
 11. Мельник, Ю.С. (2021). Прикладна спрямованість шкільного курсу фізики. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-­практичної інтернет-­конференції, 21–22 вересня 2021 р. Київ, Видавництво Людмила, 102–105.
 12. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (2016). https://bit.ly/3kPnOXW.