№ 28 (2022)
Статті

Система компетентнісно орієнтованих завдань прикладного змісту в шкільних підручниках фізики

Юрій Мельник
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • державний стандарт,
 • дидактичні особливості,
 • конструювання змісту,
 • компетентність,
 • підручник фізики,
 • прикладна спрямованість,
 • система завдань
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Мельник, Ю. (2022). Система компетентнісно орієнтованих завдань прикладного змісту в шкільних підручниках фізики. Проблеми сучасного підручника, (28), 71–79. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-71-79

Анотація

У статті розкрито сутність компетентнісного характеру задачної технології навчання. Визначено дидактичні особливості застосування відповідної системи завдань прикладного змісту в шкільних підручниках фізики. Встановлено, що розв’язування таких завдань посилює прикладну спрямованість шкільної фізичної освіти, діяльнісну компоненту сучасного підручника. Обґрунтовано, що саме підручник нового покоління, зміст та методичний апарат якого створено на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, має стати важливим засобом формування компетентностей учнів. Висвітлено особливості засвоєння базових знань, набуття практичних навичок, наскрізних умінь та ставлень у навчальному середовищі закладів загальної середньої освіти.

Посилання

 1. Головко, M.В. (2015). Генеза впровадження інформаційно-­комунікаційних технологій у фізичній освіті: від комп’ютерної підтримки навчання до формування ключових і предметних компетентностей. Інформаційні технології і засоби навчання, вип. 45, № 1, 1–11. doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v45i1.1197.
 2. Головко, М.В., Мельник, Ю.С., Непорожня Л. В., Сіпій, В.В. (2018). Фізика (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка.
 3. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). http://https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886.
 4. Кабінет Міністрів України (2016, Грудень, 14). Постанова № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року». https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-­shkola-compressed.pdf.
 5. Кабінет Міністрів України (2020, Серпень, 5). Постанова № 960-р «Про схвалення Концепції розвитку природничо-­математичної освіти (STEM‑освіти)». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960–2020-р#n8.
 6. Мельник, Ю.С., Сіпій, В.В. (2018). Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики. Методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ.