№ 29 (2022)
Статті

Розвивальний потенціал case-study (кейс-технології) у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти: до методичного інструментарію сучасного підручника

Тетяна Алєксєєнко
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • кейс-технологія,
 • розвивальний потенціал,
 • ключові компетентності,
 • підручник

Як цитувати

Алєксєєнко, Т. . (2023). Розвивальний потенціал case-study (кейс-технології) у формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти: до методичного інструментарію сучасного підручника. Проблеми сучасного підручника, (29), 5–13. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-5-13

Анотація

У статті актуалізовано та розкрито розвивальний потенціал кейс-технології (case-study) у набутті учнями ключових компетентностей, визначених стратегією розвитку НУШ; обґрунтовано необхідність упровадження її в освітній процес, зокрема у розроблення/модернізацію змісту підручників для загальноосвітньої середньої школи як інтегрального інструменту: проєктування освітньо-розвивального середовища і навчальної діяльності у поєднанні теорії і практики; розвитку в умовах емоційного зараження та синергії групової форми роботи з використанням інтерактивних методів навчання й виховання; формування комплексу навчальних здібностей і особистісних якостей школярів, затребуваних викликами складної соціальної й освітньої ситуації, особливо під час війни та у післявоєнній відбудові – аналітичного, критичного, креативного й проєктивного мислення, прийняття виважених рішень, розвитку ініціативності, відповідальності й комунікативної культури та інших; з урахуванням дистанційної форми навчання та організації освіти на перспективу. 

Посилання

 1. Бібік, Н. М. (ред.) (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ, Плеяди.
 2. Кейс-урок, (2020). Кейс-уроки: навчаємо легко, швидко. https://ua.edufuture.biz/wpm/kejs-uroki/kejs-urok-kejs-uroki-navchayemos-legko-shvidko-ta-iz-zadovolennyam/
 3. Майбутнє роботи від Всесвітнього економічного форуму, (2020). https://www.management.com.ua/tend/tend1255.html
 4. Нісімчук, А.Г., Падалка, О.С., Шпак, О.Т. (2000). Педагогічні технології: навчальний посібник. Київ, Просвіта.
 5. Овчарук, О.В. (ред.) (2004). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Київ, К.І.С.
 6. Прокопів, Л. (2017). Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ.
 7. Стрельніков, В., Брітченко, І. (2013). Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів. МІПК ПУЕТ, Полтава, ПУЕТ.
 8. Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Hum Behav & Emerg Tech. 2, 113–115. https://doi.org/10.1002/hbe2.19
 9. Bridgman, T., Cummings, S., & McLaughlin, C. (2016). Restating the case: How revisiting the development of the case method can help us think differently about the future of the business school. Academy of Management Learning and Education, 15(4), 724‒741. http://dx.doi.org/10.5465/amle.2015.0291
 10. Case Method Summary and Forum ‒ 12 Manage (2017). https://www.12manage.com/description_case_method.html