№ 29 (2022)
Статті

Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб компенсації освітніх втрат учнів початкової школи

Олена Барановська
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • підручник,
 • початкова школа,
 • індивідуалізація навчання,
 • диференціація навчання,
 • групова робота,
 • освітні втрати учнів
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Барановська, О. . (2023). Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб компенсації освітніх втрат учнів початкової школи. Проблеми сучасного підручника, (29), 14–23. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-14-23

Анотація

У статті порушено проблему можливостей індивідуалізації та диференціації навчання в умовах зміни системи соціальних взаємозв’язків, правил поведінки учнів у нових реаліях життя. Акцентовано на важливості нових вимог до системи освіти: гнучкості, адаптивності, зворотного зв’язку, швидкого реагування на зміни в соціальному середовищі, співпраці з психологічними та медичними установами в суміжних сферах. Розглянуто можливі засоби компенсації освітніх втрат учнів початкової школи: оцінювання рівня ключових компетентностей, основних наскрізних умінь; упровадження коригувальної програми; виокремлення груп учнів, які потребують допомоги в рамках класу; індивідуальні та групові додаткові заняття з учителем; психологічна допомога. Розглянуто можливості організації роботи в міні-групах на основі запитань та завдань з текстом у підручнику як способу компенсації нерівного доступу дитини до цифрових ресурсів в умовах воєнного стану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Барановська, О.В. (2021а). Змішане навчання у початковій школі: нові форми взаємодії: методичні рекомендації. Київ: Фенікс.
 2. Барановська, О.В. (2021b). Можливості і перспективи шкільного підручника в умовах змішаного навчання. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan, 75–84.
 3. Барановська, О.В. (2021c). Теоретико-методологічні основи індивідуалізації навчання в початковій школі. Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 16‒23.
 4. Барановська, О.В. (2021d). Формування наскрізних умінь третьокласників за допомогою методичного апарату підручника. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Педагогічна думка, 26, 18–32.
 5. Барановська, О.В. (2022а). Забезпечення психологічної складової змішаного навчання. Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4–5 лютого 2022 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 9‒12.
 6. Барановська, О.В. (2022b). Особливості форм організації навчальної діяльності учнів початкових класів в умовах змішаного навчання. Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine, 404‒410.
 7. Барановська, О.В. (2022c). Підручник для початкової школи в умовах змішаного навчання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 7: Чинники оцінювання якісних досліджень [колективна монографія]. Конін–Ужгород–Перемишль: Посвіт, 76‒87.
 8. Барановська, О.В. (2022d). Розвиток соціальної взаємодії учнів початкової школи засобами підручника. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХIІ: Якісні дослідження для покращення життя людини. Конін–Ужгород–Перемишль: Посвіт, 38‒40.
 9. Кремень, В.Г. (ред.) (2021). Індивідуалізація навчання. Енциклопедія освіти. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ. Юрінком Інтер.
 10. Локшина, О., Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., Шпарик, О. (2022). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання. Київ: Педагогічна думка.
 11. Малихін, О.В.; Арістова, Н.О. (2018). Реалізація положень технологічного підходу в навчанні професійно орієнтованої англійської мови. https://www.researchgate.net/publication/340778386_Malihin_Aristova_REALIZACIA_POLOZEN_TEHNOLOGICNOGO_PIDHODU_V_NAVCANNI_PROFESIJNO-ORIENTOVANOI_ANGLIJSKOI_MOVI
 12. Паламарчук, В.Ф. (2005). Першооснови педагогічної інноватики. Київ: Знання України, 1, 41‒42.
 13. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти Кабінет Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688). (2019). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text
 14. Розвантажувальний рік чи додаткові заняття: чого потребують українські учні? (2022). Освіторія. https://osvitoria.media/experience/rozvantazhuvalnyj-rik-chy-dodatkovi-zanyattya-chogo-potrebuyut-ukrayinski-uchni/
 15. Савченко, О. Я. (1993). Урок у початкових класах. Навчально-методичний посібник. Київ: Освіта, 35‒50.
 16. Трубачева, С., Барановська, О. (2018). Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника. Проблеми сучасного підручника: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Педагогічна думка, 81–85.
 17. Шелестова, Л. В. (2021). Змішане навчання у початковій школі: методичні рекомендації. Київ: Фенікс.