№ 29 (2022)
Статті

Виховний потенціал сучасного підручника фізики для закладів фахової передвищої освіти

В’ячеслав Білецький
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • підручник фізики,
 • виховна функція навчання,
 • фізичний складник природничої освітньої галузі,
 • фахова передвища освіта

Як цитувати

Білецький, В. . (2023). Виховний потенціал сучасного підручника фізики для закладів фахової передвищої освіти. Проблеми сучасного підручника, (29), 24–31. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-24-31

Анотація

У статті обґрунтовані підходи до формування та реалізації виховної функції навчання фізики на сторінках сучасного підручника. Акцентовано увагу на тому, що громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне і екологічне виховання є стрижневим та основоположним у формуванні світогляду студента і забезпечують його гармонійний розвиток. Визначено основу природничо-наукової картини світу, що охоплює основні методи, форми і засоби, які забезпечують реалізацію виховних функцій навчання фізики в коледжах.
Здійснено аналіз підручників фізики, що використовуються у навчальному процесі на предмет реалізації виховних функцій навчання. Зроблено акценти на важливості використання фізичних задач, фізичних проєктів, інформаційно-комунікаційних технологій на сторінках підручника, що сприяють розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації студентів до навчання. Визначено основні чинники, що забезпечать успішну реалізацію громадянсько-патріотичного і екологічного виховання у розрізі компетентнісного підходу в курсі фізики закладів фахової передвищої освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бугайов, О. І. (2006). Нове покоління підручників для профільного навчання фізики у середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Яким йому бути? Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини: збірник наукових праць. Київ: Науковий світ, 28–31.
 2. Бургун, І. В. (2015). Теоретико-методичні засади розвитку навчально-пізнавальних компетенцій учнів основної школи у навчанні фізики: автореферат дисертації доктора педагогічних наук: спец. 13.00.02 ‒ теорія та методика навчання (фізика). Київ.
 3. Галатюк, Ю. М., Левшенюк, Я. Ф., Левшенюк, В. Я., Тищук, В. І. (2007). Методи розв’язування фізичних задач. Методи моледювання та аналогії. Харків: Основи.
 4. Головко, М.В., Крячко, І.П., Мельник, Ю.С., Непорожня, Л.В., Сіпій В.В. (2018b). Фізика і астрономія (рівень стандарту) підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти.Київ: Педагогічна думка.
 5. Головко, М.В., Мельник, Ю.С., Непорожня, Л.В., Сіпій, В.В. (2018a). Фізика (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка.
 6. Головко, М. В. (1998). Українські вчені-фізики за кордоном. Фізика та астрономія в школі, 3, С.52–55.
 7. Концепція (2022). Концепція національно-патріотичного виховання в закладах освіти. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#n12
 8. Садовий, М.І., Вовкотруб, В.П., Трифонова, О.М. (2013). Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навчальний посібник. Кіровоград: «Центр оперативної поліграфії «Авангард».
 9. Шарко, В. Д. (2013). Навчання учнів проектувальної діяльності з фізики в контексті нової програми. Фізика та астрономія в сучасній школі, 5, С. 19–22.
 10. Шут, М. І. Благодаренко, Л. Ю., Мартинюк, М. Т. (2013). Нові підручники з фізики для основної школи та їх можливості у реалізації інтегрованих способів методичного впливу. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців – пелагогів у природничій та технологічний галузях: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Бердянськ: БДПУ, С. 206–209.
 11. Шут, М. І., Мартинюк, М. Т., Благодаренко, Л. Ю. (2012). Концептуальні підходи до створення підручника з фізики як системи формування основ навчальної діяльності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: збірник наукових праць. Київ: Видво НПУ імені М. П. Драгоманова,10, 152‒158.