№ 29 (2022)
Статті

Практико орієнтоване навчання геометрії в гімназії

Вікторія Волошена
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

  • геометрія,
  • методика,
  • метапредметні вміння,
  • математичне моделювання,
  • практико-орієнтовані задачі

Як цитувати

Волошена, В. . (2023). Практико орієнтоване навчання геометрії в гімназії. Проблеми сучасного підручника, (29), 32–42. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-32-42

Анотація

У статті зроблена спроба розкрити проблему реалізації ідеї практико-орієнтованого навчання геометрії в гімназії в умовах упровадження компетентнісного підходу навчання. Показані можливості досягнення метапредметних освітніх результатів засобами практико-орієнтованого навчання геометрії. Встановлюється зв’язок між навчанням розв’язанню практичних задач з геометрії і методом математичного моделювання та досягненням міжпредметних освітніх результатів. Підкреслюється зв’язок між навчальними діями, що виконуються на етапах математизації, формалізації та інтерпретації методу математичного моделювання та універсальними навчальними діями. Виділено принципи конструювання лінії практико-орієнтованого навчання геометрії у школі. Наводяться приклади задач. Окреслюються шляхи розв’язання задач. Пропонуються розробки методичних підходів до забезпечення практико-орієнтованого навчання геометрії в гімназії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бурда, М. (2022). Особливості застосування геометричних фігур на практиці. Проблеми сучасного підручника, (28), 18–25. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-18-25
  2. Вашуленко, О. П., Сердюк, Е. Г. (2019). Принципи добору системи вправ до підручника з геометрії для ліцею. Проблеми сучасного підручника, (23), 47–55, https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-47.
  3. Воєвода, А. Л. (2018) Задачі практичного змісту як засіб мотивації навчання математики. Методичний пошук вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції, (18), 76–79. https://vspu.edu.ua/science/art/a205.pdf
  4. Волошена, В. В. (2021). Дидактичні вимоги до компетентнісно-орієнтованих задач у процесі навчання математики. Проблеми сучасного підручника, (27), 36–45. http://ipvid.org.ua/products/2021_2/Statti/5.pdf.
  5. Глобін, О. І., Бурда, М. І., Васильєва, Д. В., Волошена В. В. , Вашуленко, О. П., Мацько, Н. Д., Хмара ,Т. М. (2015) Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі. Методичний посібник. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/POSIBNYK-Kompetentnisno-oriientovana-metodyka-navchannia-matematyky-v-osnovniy-shkoli.pdf