№ 29 (2022)
Статті

Аналогія як дослідницький метод у підручниках громадянської та історичної освіти 5 класу

Наталія Жидкова
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • громадянська та історична освітня галузь,
 • шкільний підручник,
 • метод аналогій,
 • дослідницька діяльність учнів,
 • творчість,
 • уміння та навички
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Жидкова, Н. . (2023). Аналогія як дослідницький метод у підручниках громадянської та історичної освіти 5 класу . Проблеми сучасного підручника, (29), 87–98. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-87-98

Анотація

У статті проаналізовано можливості використання аналогії у дослідницькій діяльності учнів на матеріалах підручників «Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс). 5 клас». Розкрито класифікацію аналогії та наведено приклади аналогій, що містять підручники, визначено їх місце в дослідницькій діяльності учнів у залежності від виду аналогії.
З’ясовано, що метод аналогії для виконання різних функцій потребує низки прийомів дослідження. Аналогія активізує життєвий та навчальний досвід учнів, розвиває логічне мислення, сприяє формуванню гіпотези дослідження, умінь порівнювати та здійснювати перенос ознак з відомого на мало відомий/невідомий учням предмет дослідження, виконує систематизувальну та узагальнювальну функцію, сприяє встановленню закономірності, розвитку творчості учнів. Інструментами аналогії у дослідницькій діяльності учнів є запитання та завдання, ілюстративний матеріал, схеми, ментальні карти, таблиці, міжпредметні зв’язки та ін. Описано етапність використання аналогії у процесі дослідницької діяльності учнів. Наведено результати аналізу підручників та окреслено перспективи системного використання аналогії.

Посилання

 1. Бондар, І. (2018). Аналогія як явище в системі прогностичних методів у педагогіці. Науковий часопис НПУ ім.. М. Драгоманова. С. 17. Теорія і практика навчання та виховання, 8‒16.
 2. Васильків, І.Д., Басюк, О.Я., Гінкул, Г.С., Грисюк, Л.А., Димій, І.С., Іртищева, О.А., Костікова, М.І., Паршин, І.Л., Шеремета, Р.В. (2022). Досліджуємо історію і суспільство: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Тернопіль: Астон.
 3. Козловський, Ю.М., Козловська, І.М., Білик, О.С. (2021). Використання методу аналогії як засобу інтеграції міждисциплінарних знань. Педагогічні науки: теорія та практика, 3 (39), 32‒38.
 4. Костю, С.Й. (уклад.). (2018). Психологія творчості: курс лекцій з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 053 «Психологія». Мукачево: МДУ.
 5. Мороз, П., Мороз, І. (2020). Формування дослідницької компетентності засобами сучасного шкільного підручника історії. Проблеми сучасного підручника, (24), 142–162. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-142-162
 6. Мороз, П.В., Мороз, І.В., Моцак, С І. (2022). Досліджуємо історію і суспільство. Інтегрований курс.: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Педагогічна думка.
 7. Панарін, О., Макаревич, А., Топольницька, Ю., Охріменко О. (2022). Досліджуємо історію і суспільство: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера.
 8. Пилипейко С. (2016). Аналогії на уроках історії як засіб розвитку мотивації до навчання. Рідна школа, 8‒9, 32‒36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_8-9_10
 9. Пометун, О., Малієнко, Ю., Ремех, Т. (2022). Досліджуємо історію і суспільство: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Видавничий дім «Освіта».
 10. Рижко, О.М., Савченко, О.В. (2001). Аналогія. Енциклопедія Сучасної України: електронна версія, гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44045