№ 29 (2022)
Статті

Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання

Олександр Малихін
Біографія
Віра Рогова
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • змішане навчання,
 • змішана форма організації освітнього процесу,
 • підручник,
 • електронний підручник,
 • навчальний гіпертекст,
 • цифрові засоби навчання
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Малихін, О. ., & Рогова, В. . (2023). Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання. Проблеми сучасного підручника, (29), 117–124. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-117-124

Анотація

У сучасних умовах функціонування освітньої системи наявна необхідність забезпечення оптимальної інтеграції очного та дистанційного навчання. Сьогодні можна констатувати наявність змішаної, гібридної та гібридно-гнучкої форм організації освітнього процесу, превалюючою серед яких є саме змішана форма, яка передбачає послідовне чергування очного та дистанційного навчання. Причиною значного поширення змішаного навчання в сучасній педагогіці є не тільки наявні об’єктивні зовнішні чинники (воєнний стан, у якому перебуває наша країна, тривала пандемія Covid-19), а й відповідність цієї форми організації освітнього процесу сучасним освітнім трендам. Тріада компетентнісного, діяльнісного й особистісно зорієнтованого підходів може бути ефективно реалізована в таких моделях змішаного навчання, як ротаційна модель, гнучка модель, модель самостійного змішування та модель збагаченого віртуального навчання. Одним із актуальних питань забезпечення максимальної ефективності змішаного навчання є модернізація підручника як одного з ключових елементів сучасного освітнього процесу. Оптимальним для забезпечення цілей навчання в зазначених умовах організації освітнього процесу є доповнення друкованого (паперового) підручника його розширеною електронною версією, що реалізує застосування широкого кола можливостей цифрових освітніх технологій. Такий варіант використання навчальної книги дає змогу оптимальної інтеграції переваг очного та дистанційного навчання: поєднання можливостей застосування в освітньому процесі класичних друкованих навчальних текстів і додаткових електронних матеріалів задля максимального сприяння підвищенню результативності освітнього процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Житєньова, Н. В. (2020). Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. Дисертація доктора педагогічних наук, Харківський національний педагогічний Університет імені Г.С. Сковороди. http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Rada/D_64_053_04/zhytenyova/Dis_Zhytienova_1603206063.pdf
 2. Кодлюк, Я. П. (2014). Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи. Проблеми сучасного підручника, (14), 284–292.
 3. Кремень, В. (Ред.). (2021). Енциклопедія освіти (2-ге вид.). Київ: Юрінком Інтер.
 4. Малихін, О., Арістова, Н., & Рогова, В. (2022). Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: Змішане навчання. Український педагогічний журнал, (3), 68–75. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76
 5. Малихін, О., Арістова, Н., Шпарик, О. (2021). Використання позитивного досвіду організації освітнього процесу в країнах ЄС в умовах непрогнозованих глобальних впливів у системі національної освіти України. Київ: КОНВІ ПРІНТ. https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/21-30.pdf
 6. Малихін, О. В., & Ліпчевська, І. Л. (2022). Візуалізація навчальної інформації як складова цифрових підручників для початкової школи. У Проблеми сучасного підручника: Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу (с. 208–211). Педагогічна думка. https://lib.iitta.gov.ua/732111/1/Text1.pdf
 7. Пометун, О. І., Гупан, Н. М. (2014). Проектування шкільного підручника: Вимоги і проблеми. Проблеми сучасного підручника, (14), 564–573.
 8. Baron, N. S. (2021). How we read now: Strategic choices for print, screen, and audio. Oxford University Press.
 9. De Koning, B. B., & van der Schoot, M. (2013). Becoming part of the story! Refueling the interest in visualization strategies for reading comprehension. Educational Psychology Review, 25(2), 261–287. https://doi.org/10.1007/s10648-013-9222-6
 10. International Bureau of Education. (n. d.). Blended Learning. http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/b/blended-learning
 11. Malykhin, O., Aristova, N., & Alieksieieva, S. (2022). Boosting lifelong learning for general secondary schoolteachers: Digital competence development amid blended learning. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 819–827. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6859
 12. Topuzov, O., Malykhin, O., & Aristova, N. (2021). System of psychological and didactic tasks players in the educational process face in the paradigm «Teachers – Schoolchildren – Parents» amid the Covid-19 pandemic. Education: Modern Discourses, (4), 23–31. https://doi.org/10.37472/2617-3107-2021-4-03
 13. Topuzov, O., Malykhin, O., & Aristova, N. (2022). General secondary teachers’ views on educational process amid the Covid-19 pandemic: Two-year experience of blended learning. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 549–559. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6841