№ 29 (2022)
Статті

Інформаційний та методичний потенціал фотографії як історичного джерела (на прикладі підручника «Досліджуємо історію і суспільство»)

Петро Мороз
Біографія
Ірина Мороз
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • фотографія,
 • історичне джерело,
 • формування медіаграмотності учнів,
 • підручник «Досліджуємо історію і суспільство»

Як цитувати

Мороз, П. ., & Мороз, І. . (2023). Інформаційний та методичний потенціал фотографії як історичного джерела (на прикладі підручника «Досліджуємо історію і суспільство»). Проблеми сучасного підручника, (29), 137–153. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-137-153

Анотація

У статті розкривається інформаційний та методичний потенціал фотодокументів як історичного джерела на прикладі підручника «Досліджуємо історію і суспільство», 5 клас. На думку авторів, фотографії є унікальним і надійним засобом збереження історичної пам’яті для наступних поколінь, а також ємним джерелом інформації про історичні події та явища, історичних діячів, традиції, звичаї та повсякденне життя людей у минулому, а також є неоціненним джерелом у вивченні та дослідженні історії рідного краю, його пам’ятних місць, пам’ятників.
Авторами проаналізовано праці, присвячені як особливостям дослідження візуальних джерел в історичній науці, так і методиці їх використання в освітньому процесі. Зазначається, що фотодокументи є цілком самодостатніми історичними джерелами, які потребують такої ж джерелознавчої критики та відповідного методичного інструментарію, як і писемні документи чи речові джерела. Проаналізувавши методичні підходи до використання фотографій як історичного джерела, автори пропонують алгоритм їх опрацювання здобувачами освіти.
У статті зазначається, що особливу увагу в освітньому процесі варто приділити дослідницькій роботі з фотографіями як історичним джерелом, оскільки вона активізує мислення учнів у цілому й формує здатність до критичного аналізу історичної інформації зокрема.
Методична цінність фотографій як історичного джерела, на думку авторів, у тому, що їх використання в освітньому процесі активізує когнітивну, дослідницьку та творчу діяльність учнів і учениць, розвиває їхній пізнавальний інтерес, сприяє стійкості уваги, розвитку критичного мислення та зорової пам’яті, відіграє важливу роль у формуванні їх медіаграмотності та уявлень про історичне минуле.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Брюховецька, О. (2018). Візуальний поворот у культурі і культурології. Культурологія: Могилянська школа. Київ: ФОП Філюк О. 130–156.
 2. Рачков, Є. С. (2015). Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії. Харківський історіографічний збірник, (14), 27–41.
 3. Ковалевська, О. (2016). Візуальні студії в системі сучасного соціогуманітарного знання. Історіографічні дослідження в Україні, (26), 208–237.
 4. Рабенчук, О. (2012). До питання про візуальне як джерело історичних досліджень. Україна XX століття: культура, ідеологія, політика., (17), 29–39.
 5. Пятіна, Д., К. Мєлєкєсцев (2021). Фотографія, як засіб збереження історичної пам’яті. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса, 1(13), 57–62.
 6. Коляструк, О. (2008). Візуальні документи як особливі джерела історії повсякденності. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, (14), 57–62.
 7. Маркітан, Л. П. (2002). Інформаційний потенціал кінофотовідеодокументів як історичного джерела. Український історичний журнал, (5), 34–49.
 8. Житєньова, Н. В. (2016). Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, (2), 144–157.
 9. Мартинова, І. С. (2016). Використання фотографії при вивченні історії в школі. Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін, 8, 215–218.
 10. Комаров, Ю. (2004). Методи роботи з візуальними джерелами. Доба, (2), 15–19.
 11. Малієнко, Ю. (2019). Теоретичні засади візуалізації змісту підручників з історії для старшої школи у контексті компетентнісного навчання. Проблеми сучасного підручника, (23), 149 161.
 12. Пометун O., & Гупан, Н. (2020). Візуальні джерела у підручнику з історії як засіб розвитку критичного мислення учнів. Проблеми сучасного підручника, (24), 241–255.
 13. Могорита, В. М. (2018). Роль та місце ілюстрацій у змісті сучасного шкільного підручника історії. Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки., (81(1)), 31–35.
 14. Кришмарел, В. Ю. (2014). До питання про ілюстрації в шкільних підручниках : особливості предметів духовно-морального спрямування. Проблеми сучасного підручника, (14), 341–349.
 15. Мороз, П., & Мороз, І. (2018). Дослідницька діяльність учнів у процесі навчання всесвітньої історії в основній школі: методичний посібник. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 16. Moroz, P. (2014). Methodological aspects of the selection of the illustrative material for the school textbook of ancient history. Проблеми сучасного підручника, (14), 459–476.
 17. Мороз, П. (2019). Формування вміння працювати з фотографією як самостійним історичним джерелом на уроках історії в ліцеї. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2019 рік, 135–136.
 18. Мороз, П. В., Мороз, І. В., & Моцак, С. І. (2022). Досліджуємо історію і суспільство. Інтегрований курс. Київ: Педагогічна думка.
 19. Мороз, П., Мороз, І., & Власов, В. (2021). Історія України в джерелах. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ».
 20. Гаскелл, А. (2004). Візуальна історія. Нові перспективи історіописання. За ред. П. Берка; Київ: Ніка-Центр, 230–267.