№ 29 (2022)
Статті

Перспективний погляд чи look forward to на розвиток шкільної економічної освіти в Україні

Олена Часнікова
Біографія
Андрій Довгань
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • економічна освіта,
 • перспективний погляд,
 • Нова українська школа,
 • модельна навчальна програма,
 • підприємливість,
 • фінансова грамотність
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Часнікова, О. ., & Довгань, А. . (2023). Перспективний погляд чи look forward to на розвиток шкільної економічної освіти в Україні. Проблеми сучасного підручника, (29), 208–217. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-208-217

Анотація

Висвітлено погляд на перспективні зміни у шкільній освіті України в контексті упровадження реформ Нової української школи.
Державна політика України спрямована на сталий розвиток, забезпечення якого починається, у тому числі й з економічної освіти молоді. Основою для визначення ключових векторів розвитку економіки в школі є Концепція економічної освіти в гімназії та ліцеї України. На основі Концепції розробляється сучасний комплекс освітніх продуктів, контент яких має відповідати тенденціям розвитку світової економіки, формувати особистісну мотивацію до добробуту та життєвого успіху здобувачів освіти. У зв’язку з уведенням в дію Державного стандарту базової середньої освіти актуалізувалися окремі питання, що пов’язані з економічною освітою. Оскільки як явище й окрема категорія в переліку освітніх галузей економічна освіта безпосередньо не представлена, акцент робиться на розвиток ключової компетентності учнів «Підприємливість і фінансова грамотність». Усі десять наскрізних умінь, які мають формуватися в учнів у процесі вивчення всіх інтегрованих курсів або предметів і є спільними для всіх компетентностей, також стосуються й економічної освіти.
У поточному навчальному році розпочалося впровадження модельних програм. Нове програмове забезпечення НУШ в цілому спрямоване на розвиток економічної освіти і створює передумови для опануваннями учнями 8‒9 класів курсу «Підприємництво і фінансова грамотність». Авторський курс «Підприємництво і фінансова грамотність» для учнів 8‒9 класів спрямований на формування та розвиток особистих якостей, комплексних управлінських умінь, підприємницьких навичок, фінансової грамотності учнів тощо. Змістовне наповнення курсу є лише орієнтиром для вчителя, оскільки він сам робить остаточний вибір  навчального контенту для формування та розвитку визначених компетентностей учнів. У процесі розробки навчально-методичного забезпечення курсів економічного спрямування має бути врахований досвід упровадження таких курсів, що здобутий  до початку реформи Нової української школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Гільберг Т. В., Довгань А. І., Капіруліна С. Л. та ін. (2011). Основи споживчих знань: Навчально-методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1‒12 кл. Київ: Навчальна книга. Книга. http://surl.li/daacd
 2. Державний стандарт базової середньої освіти. (2020). Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
 3. Модельна навчальна програма «Підприємництво і фінансова грамотність». (2020). 8‒9 класи для закладів загальної середньої освіти. https://drive.google.com/file/d/1mRCE7T2I-RyV9JmGBIWLV__5fnApgaOU/view
 4. Модельні навчальні програми для 5‒9 класів нової української школи. (2020). Міністерство освіти і науки України. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku
 5. Назаренко, Т.Г. (2020) Концепція економічної освіти в гімназії та ліцеї України. Київ.
 6. Перелік навчальних програм та навчально-методичних посібників курсу «Фінансова грамотність», рекомендованих МОН України для використання в 2‒11 класах закладів загальної середньої освіти. (2020).Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». https://imzo.gov.ua/kurs-finansova-gramotnist/
 7. Реформа освіти та науки. Урядовий портал.(2016) https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti.
 8. Сімейний бюджет. http://surl.li/dbyfe
 9. Сумець О. (2021). Стратегічний менеджмент. Харків. 208.
 10. Уроки з підприємницьким тлом: Навчальні матеріали. (2012). Шкільна академія підприємництва. http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/