№ 31 (2023)
Статті

Вимірювання втрат у навчанні молодших школярів математики засобами платформи Eduten

Оксана Онопрієнко
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • навчання в умовах воєнного стану,
 • початкова школа,
 • навчальна діяльність,
 • результати навчання,
 • цифрові засоби навчання

Як цитувати

Онопрієнко, О. . (2024). Вимірювання втрат у навчанні молодших школярів математики засобами платформи Eduten. Проблеми сучасного підручника, (31), 131–140. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-131-140

Анотація

У статті актуалізовано проблему вимірювання втрат і розривів у оволодінні українськими школярами навчальним матеріалом в умовах воєнного стану. Окреслено виклики, які наразі постали перед вітчизняною освітою. Визначено сутність понять «навчальні втрати» й «навчальні розриви». Охарактеризовано діяльність науковців щодо підтримки вчителів і учнів через надання інструментарію визначення навчальних втрат здобувачів середньої освіти та рекомендацій для їх подолання. Презентовано первинний досвід участі вітчизняних педагогів у міжнародному проєкті, у межах якого впроваджується в освітню практику цифрова математична платформа Eduten; вона дає змогу в режимі реального часу оцінювати дійсні навчальні можливості учнів із математики й використовувати одержані результати аналітики для допомоги дітям у подоланні прогалин у розвитку конкретних математичних умінь і навичок. У публікації показано, як із матеріалів платформи були скомпоновані комплексні діагностувальні тести, як визначалась складність завдань. Наведено результати двох етапів дослідження навчальних втрат у сформованості в учнів математичних умінь і навичок; зазначено про використання контенту платформи для подолання прогалин у засвоєнні програмового змісту. Показано позитивну динаміку змін у результатах учнів 1–4 класів, які послідовно вправлялися у виконанні завдань на цифровій платформі.
Відзначено помітний прогрес у досягненнях учнів третіх і четвертих класів, чим порушено намічену тенденцію до зниження рівня математичних умінь і навичок з кожним наступним класом; підтверджено тезу розробників платформи про те, що автоматичне оцінювання та механізми зворотного зв’язку Eduten у поєднанні з гейміфікацією особливо ефективні в допомозі учням долати труднощі в навчанні. Зроблено висновок про те, що до чинників, які позитивно впливають на подолання втрат у навчанні молодших школярів, належать об’єктивне визначення прогалин у знаннях і вміннях дітей, цілеспрямована, відповідальна та  інструментально забезпечена діяльність учителів початкових класів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бичко Г., Терещенко В. (2023). Навчальні втрати: сутність, причини, наслідки та шляхи подолання. Київ: УЦОЯО. https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2023/04/Learning-losses_Ukraine.pdf
 2. Бібік, Н. М., Вашуленко, О. В., Листопад, Н. П., Мартиненко, В. О., Онопрієнко, О. В., Павлова, Т. С., & Петрук, О. М. (2023). Діагностика навчальних втрат та рекомендації щодо їх подолання у початковій школі. Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України: методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка, 60–69. https://undip.org.ua/library/diahnostyka-ta-kompensatsiia-osvitnikh-vtrat-u-zahalniy-seredniy-osviti-ukrainy-metodychni-rekomendatsii/
 3. ДСЯО. (2023). Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році. https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/yakist-osvity-v-umovah-viyny-web-3.pdf
 4. Кремень, В. Г. (2023). Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2022 році та завдання на 2023 рік: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України, 7 квітня 2023 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 5(1), 1–25. https://doi.org/10.37472/v.naes.2023.5112
 5. Топузов, О.М. (ред.). (2023). Діагностика та компенсація освітніх втрат у загальній середній освіті України: методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-736-7-2023-190
 6. Eduten. (2022). Retrieved from https://eduten.com/
 7. Kurvinen Einari, Kaila Erkki, Laakso Mikko-Jussi &Salakoski Tapio (2020). Long Term Effects on Technology Enhanced Learning: The Use of Weekly Digital Lessons in Mathematics. Informatics in Education, Vol. 19, No. 1, 51–75. https://infedu.vu.lt/journal/INFEDU/article/25/info
 8. Per Engzella, Arun Freya & Mark D. Verhagena (2020). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. https://drive.google.com/file/d/1tJGld58Qb8iyGeBkkL3zhcE5zv17q0hY/view
 9. Topuzov, O., Bibik, N., Lokshyna, O., & Onopriienko, O. (2022). Organisation of primary education at war in Ukraine: results of a survey of primary education specialists. Education: Modern Discourses, 5, 7–18. http://emdnaes.org.ua/index.php/Educ_Mod_discourse/issue/view/8