№ 24 (2020)
Статті

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Олександр Ляшенко
Про автора

Опубліковано 01.06.2020

Ключові слова

  • зміст базової середньої освіти,
  • компетентнісний підхід,
  • ключові компетентності,
  • інтеграція змісту освіти,
  • моделі освітньої діяльності

Як цитувати

Ляшенко, О. (2020). ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ ЗМІСТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Проблеми сучасного підручника, (24), 109–119. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-109-119

Анотація

Стаття висвітлює основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти, що зумовлені нинішнім реформуванням української школи, зокрема розробленням і запровадженням нових стандартів загальної середньої освіти. Розкриваються відмінності нового освітнього стандарту від попередніх генерацій. Зокрема зазначається, що нинішня модернізація змісту освіти ґрунтується на ключових компетентностях, якими мусять оволодіти здобувачі загальної середньої освіти впродовж навчання в школі. Обґрунтування змін у змісті базової середньої освіти підпорядковано суті сучасної парадигми освіти, яка інтегрує особистісно орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи до навчання. Зміст базової середньої освіти повинен бути спрямований на індивідуальний розвиток дитини як цілісної особистості та успішну її соціалізацію в сучасному суспільстві. Новий стандарт освіти окреслює вимоги до обов’язкових результатів навчання у здобутті базової середньої освіти як складника наскрізного компетентнісного потенціалу для кожної освітньої галузі, які в сукупності забезпечують формування відповідних ключових компетентностей учнів упродовж повної загальної середньої освіти. Обов’язкові результати навчання можуть досягатися як шляхом традиційного предметного навчання, так і завдяки інтеграційному підходу до конструювання змісту освіти. Варіанти реалізації змісту освіти визначає освітня програма, яку розробляє заклад освіти. За такого підходу здобуті результати навчання характеризуються не обсягом засвоєних предметних знань чи вмінь, а динамікою когнітивних процесів щодо їх застосування в різних ситуаціях життєвої практики (професійній діяльності, навчанні, побуті тощо). Методологія удосконалення змісту базової середньої освіти враховує різні моделі освітньої діяльності і ґрунтується на визнанні унікальності кожного учня як особистості і необхідності персоніфікації його освітньої траєкторії відповідно до освітніх потреб.