№ 22 (2019)
Статті

ЗМІСТ І СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОМПЕТЕНТНІСНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Олена Горошкіна
Про автора

Опубліковано 01.06.2019

Ключові слова

  • підручник української мови,
  • зміст підручника,
  • QR-код,
  • текст

Як цитувати

Горошкіна, О. (2019). ЗМІСТ І СТРУКТУРА СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОМПЕТЕНТНІСНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ. Проблеми сучасного підручника, (22), 57–66. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-57-66

Анотація

У статті на основі аналізу праць українських і зарубіжних науковців з обраної проблеми окреслено особливості змісту і структури сучасного шкільного підручника української мови в компетентнісному вимірі, розкрито дидактико-розвивальний потенціал підручника у формуванні ключових і предметної компетентностей учнів. Акцентовано, що підручник української мови в сучасних умовах стає інструментом управління освітньою діяльністю учнів, навігатором у динамічних інформаційних потоках, засобом включення суб’єктів освітнього процесу до інформаційного середовища. Основним принципом побудови сучасних підручників української мови визначено текстоцентричний, що передбачає використання релевантних текстів різних типів або жанрів, відібраних для забезпечення ефективного навчання мови, мета якого полягає в набутті суб’єктами навчання ключових і предметної компетентностей.