№ 28 (2022)
Статті

Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання

Олег Топузов
Про автора
Тетяна Засєкіна
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • підручники,
 • методичний апарат,
 • адаптаційний цикл,
 • дидактична система

Як цитувати

Топузов, О., & Засєкіна, Т. (2022). Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання. Проблеми сучасного підручника, (28), 191–201. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-191-201

Анотація

Статтю присвячено розробленню концепції підручників для 5-х класів закладів загальної середньої освіти як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання. Описано загальні підходи до проєктування підручників та їх реалізації для визначення та ранжування функцій підручника; узгодження контенту між навчальними предметами / інтегрованими курсами; розроблення методичного апарату підручників, яким реалізуються комунікативно-­діяльнісні, проблемно-­пошукові, компетентнісні методи навчання, систем компетентнісно орієнтованих завдань, структурованих за когнітивними рівнями й видами навчально-­пізнавальної діяльності; цифрових додатків, що містять медіатеки, робочі аркуші (зошити), інтерактивні вправи тощо.
За результатами апробації презентовано переваги методичного апарату підручників з усіх навчальних предметів / інтегрованих курсів для 5-х класів закладів загальної середньої освіти, створених науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України.

Посилання

 1. Бурда, М. (2020). Інтегрований підхід до відбору змісту шкільних підручників з математики. Проблеми сучасного підручника, 25, 5–13. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2020–25–5–13
 2. Васильєва, Д.В. (2020). Уроки PISA‑2018: методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка, 2020.
 3. Голуб, Н. (2020). Підручник української мови як засіб соціалізації учнів ліцею. Проблеми сучасного підручника, 24, 47–54. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2020–24–47–54
 4. Горошкіна, О. (2019). Зміст і структура сучасного шкільного підручника української мови в компетентнісному вимірі української освіти. Проблеми сучасного підручника, 22, 57–66. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2019–22–57–66
 5. Засєкіна, Т. (2020). Інтеграція знань засобами навчальної книги. Проблеми сучасного підручника, 25, 57–64. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2020–25–57–64
 6. Засєкіна, Т., & Тишковець, М. (2019). Формування ключових компетентностей засобами підручника. Проблеми сучасного підручника, 22, 86–96. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2019–22–86–96
 7. Ляшенко, О.І. (2020). Презентація проєкту Державного стандарту базової середньої освіти: Чим новий стандарт відрізняється від попередніх? Вісник НАПН України, 2.
 8. Мазорчук, М. (2019). Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA‑2018.. Київ: Український центр оцінювання якості освіти. http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf
 9. Модельні навчальні програми для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти. (2021). https://undip.org.ua/modelni-­navchalni-prohramy-dlia‑5–6-klasiv/
 10. Пометун, О., & Гупан, Н. (2021). Проєктування підручника з інтегрованого курсу історії та громадянської освіти для 5-го класу. Проблеми сучасного підручника, 27, 182–194. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2021–27–182–194
 11. Савченко О. (2019). Інноваційна можливість підручника для читання. Український освітній журнал, (3), 65–71. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2019–3–65–71
 12. Топузов, О. (2012). Роль і місце підручника в реалізації компетентнісного підходу до навчання. Проблеми сучасного підручника, 12, с. 241–247 https://doi.org/10.32405/2411–1309–2019–22–86–96
 13. Топузов, О. (2021). Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія: монографія. Київ: Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978–966–603–2–2021–160.
 14. Яценко, Т. (2021). Підручник літератури як засіб розвитку самостійної читацької діяльності учнів у реаліях нової української школи. Проблеми сучасного підручника. 27, 299–307. https://doi.org/10.32405/2411–1309–2021–27–299–307