№ 19 (2017)
Статті

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДРУЧНИКА ФІЗИКИ

Ю. С. Мельник
Про автора

Опубліковано 30.12.2017

Ключові слова

  • компетентнісна орієнтація,
  • ключові та предметні компетентності,
  • підручник фізики,
  • методичний апарат

Як цитувати

Мельник, Ю. С. . (2017). ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДРУЧНИКА ФІЗИКИ. Проблеми сучасного підручника, (19), 184–191. вилучено із https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/281

Анотація

У статті розкрито сутність компетентнісного підходу в навчанні. Обґрунтовано структуру та виявлено особливості методичного апарату компетентнісно орієнтованого підручника фізики. З‘ясовано, що сучасний підручник має надавати можливість особистості здійснювати навчальну діяльність як складову соціального досвіду шляхом засвоєння фізичних та універсальних методологічних знань, реалізації евристичної та дослідницької діяльності, емоційно-ціннісного та соціально-адаптаційного ставлення до пізнання навколишнього світу. З метою формування готовності самостійно застосовувати набуті знання у підручнику наводяться компетентнісно орієнтовані завдання і вправи, на основі яких формуються ключові та предметна компетентності учнів.