№ 26 (2021)
Статті

ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ УМІНЬ ТРЕТЬОКЛАСНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ПІДРУЧНИКА

Олена Барановська
Про автора

Опубліковано 01.06.2021

Ключові слова

  • другий цикл початкової освіти,
  • змістові лінії,
  • підручник

Як цитувати

Барановська O. (2021). ФОРМУВАННЯ НАСКРІЗНИХ УМІНЬ ТРЕТЬОКЛАСНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ПІДРУЧНИКА. Проблеми сучасного підручника, (26), 18‐32. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-26-18‐32

Анотація

У статті проаналізовано вплив психологічних досліджень на структурні та змістові зміни в навчально-методичному апараті підручника. Акцентовано увагу на важливості розвитку індивідуальності як основи для гармонійного розвитку людини як особистості-творця. Проаналізовано вимоги стандарту початкової освіти для 3–4-х класів. Здійснено аналіз співвідношення репродуктивних продуктивних та творчих завдань у підручниках 90-х років та нових підручниках. Проведений аналіз підручників для третього класу та результати теоретичного аналізу літератури показали, що з представленого переліку наскрізних умінь у початкових класах (3–4-й) активно формуються такі: читання з розумінням; уміння висловлювати власну думку усно і письмово; творчість; вміння конструктивно керувати емоціями; розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Виконано кількісний та якісний аналіз формування наскрізних умінь третьокласників засобами методичного апарату підручника.