№ 29 (2022)
Статті

Дидактичні функції сучасного підручника астрономії в умовах дистанційного навчання

Микола Головко
Біографія
Іван Крячко
Біографія

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • дидактичні функції підручника,
 • дистанційне навчання,
 • підручник астрономії,
 • одномоментний підручник,
 • відкрита інформаційна система,
 • освітньо-навчальне середовище
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Головко, М. ., & Крячко, І. . (2023). Дидактичні функції сучасного підручника астрономії в умовах дистанційного навчання. Проблеми сучасного підручника, (29), 43–51. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-43-51

Анотація

У статті проаналізовано дидактичні функції сучасного підручника астрономії та визначено особливості їх трансформації в умовах запровадження дистанційного навчання. Акцентовано увагу на тому, що зміна функцій підручника за цієї форми реалізації освітнього процесу передбачає глибоку орієнтованість на індивідуальну роботу учня та його самонавчання.
Зроблено висновок, що система дидактичних функцій шкільного підручника є відкритою, динамічною та постійно розвивається, а її твірним елементом є функція індивідуалізації навчання, що забезпечує реалізацію особистісно орієнтованої освіти.
Наголошується, що одним із способів удосконалення механізмів реалізації функцій підручника астрономії є створення дидактичного комплекту на основі принципів диференціації та інтеграції, ядром якого стає навчальна книжка. Акцентовано увагу на важливості розроблення засобів  інформаційно-комунікаційної підтримки підручника (цифрові додатки, спеціалізовані електронні системи підтримки, технологія QR-кодів, активні посилання).
Окреслено перспективи створення підручника як освітнього продукту, що максимально задовольняє навчальні потреби кожного окремого учня на певному етапі освітнього процесу та його особистісного розвитку. Такий підручник функціонує як відкрита інформаційна система, поліфункціональна та індивідуалізована, враховує не лише загальні дидактичні цілі, але й пізнавальні уподобання, здібності, внутрішню мотивацію здобувачів освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Головко, М. В. (2018). Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 20, 62‒74. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/211.
 2. Головко, М. В., & Крячко, І. П. (2015). Модель підручника астрономії профільного рівня. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 15(1), 127‒136. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/454.
 3. Головко, С. Г., & Науменко, С. О. (2018). Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 20, 74–92. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/212.
 4. Засєкіна, Т. М., & Тишковець, М. Д. (2019). Формування ключових компетентностей засобами підручника. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 22, 86–96. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/129. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-22-86-96.
 5. Крячко, І. П. (2008). Дидактичні принципи та концептуальні засади створення підручника з астрономії. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць, 8, 269‒278.
 6. Ляшенко, О. І. (2019). Модернізація змісту освіти як чинник реформування української школи. У Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Фізика як змістовий і концептуальний елемент природничої освіти і її роль у процесі розбудови нової української школи, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2019», (с. 3–5). Чернігів: Десна Поліграф. https://lib.iitta.gov.ua/717258/.
 7. Топузов, О. М. (Ред.). (2021). Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи : аналітико-методичні матеріали. Київ: Педагогічна думка. https://undip.org.ua/library/dystantsiyne-navchannia-v-umovakh-karantynu-dosvid-ta-perspektyvy/.
 8. Шут, М. І., Благодаренко, Л. Ю., & Мартинюк, М. Т. (2013). Нові підручники з фізики для основної школи та їх можливості в реалізації інтегрованих способів методичного впливу. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки, 3, 183–189.
 9. Behnke, Y. (2018). Textbook Effects and Efficacy. In E. Fuchs & A. Bock (Eds.), The Palgrave Handbook of Textbook Studies (рр. 383‒396). Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53142-1_28.
 10. Simon, M., Budke, A., & Schäbitz, F. (2020). The objectives and uses of comparisons in geography textbooks: results of an international comparative analysis. Heliyon, 6(8), e04420. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04420.