№ 28 (2022)
Статті

Адаптація методів навчання української мови до умов воєнного часу

Валентина Новосьолова
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • освітній процес,
 • методи навчання української мови,
 • адаптація до умов війни

Як цитувати

Новосьолова, В. (2022). Адаптація методів навчання української мови до умов воєнного часу. Проблеми сучасного підручника, (28), 90–98. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-90-98

Анотація

Статтю присвячено проблемі добору ефективних методів навчання української мови та їх адаптації до умов воєнного часу. У статті обґрунтовано актуальність вибраної теми у контексті проблеми; схарактеризовано методи, які даватимуть змогу учням не лише здобувати нові знання й новий досвід їх опанування, а й легше адаптуватися до нових умов життя й навчання. Рекомендовані у статті методи навчання української мови та способи їх адаптації допоможуть налагодити максимально ефективний процес навчання української мови і сприятимуть застосуванню нових знань у критичних умовах, підтримати учнів у важкий воєнний час.

Посилання

 1. Біляєв, О.М. (2005). Лінгводидактика рідної мови. Київ: Генеза.
 2. Бондаренко, Н. В. (2020). Традиційні методи навчання української мови: сучасний контекст. Київ: Педагогічна думка, 23–24.
 3. Голуб, Н. Б. (2014). Метод проектів на уроці української мови в школі. Українська мова і література в школі, 8, 15–19.
 4. Горошкіна, О.М. (2013). Особливості використання інтерактивних методів на уроках української мови. Українська мова і література в школі, 3, 7–10.
 5. Горошкіна, О.М., Бондаренко, Н. В., Новосьолова, В.І., Попова, Л.О. (2021). Методи навчання української мови у версії вчителів-­предметників. Проблеми сучасного підручника, 27, 55–63.
 6. Кучерук, О.А. (2013). Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики. Українська мова і література в школі, 3, 10–15.
 7. Кучерук, О. А.(2011). Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика [монографія]. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка.
 8. Новосьолова, В.І. (2014). Методи, прийоми й засоби навчання у процесі формування лексичної компетентності учнів 5–7 класів. Українська мова і література в школі, 3, 19–23.
 9. Новосьолова, В.І. (2021). Реалізація методу спостереження в шкільному підручнику української мови: Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-­практичної інтернет конференції (20–21 травня 2021 р.). Київ: Педагогічна думка, 182–184.
 10. Новосьолова, В.І. (2021). Особливості формування навчально-­дослідницьких умінь учнів на уроках української мови в умовах нової української школи Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 8 (346), Ч. 1, 181–197.
 11. Плиско, К.М. (1995). Принципи, методи і форми навчання української мови: Теоретичний аспект. Харків: Основа.
 12. Попова, Л.О. (2017). Метод проектів на уроках української мови в старших класах: проблеми і перспективи оцінювання. Українська мова і література в школі, 4, 50–53.
 13. Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-­кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р.). Київ: Педагогічна думка.
 14. Рожило, Л. П. Шпортенко О. М. (1973) Метод спостережень на уроках мови, Українська мова і література в школі, 2, 58–64.
 15. Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану: рекомендації. URL: https://sqe.gov.ua/yak-organizuvati-­vikladannya-navchaln/.