№ 31 (2023)
Статті

Реалізація STEM технологій засобами підручників

Марія Тишковець
Біографія

Опубліковано 17.01.2024

Ключові слова

 • STEM,
 • інтеграція,
 • підручник,
 • система загальної середньої освіти

Як цитувати

Тишковець, М. . (2024). Реалізація STEM технологій засобами підручників. Проблеми сучасного підручника, (31), 234–240. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2023-31-234-240

Анотація

У статті актуалізовано проблему реалізації STEM технологій в закладах загальної середньої освіти засобами підручників. STEM (акронім термінів англійського походження – Science (природничі науки), Technology (технології), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика) розглядається в контексті освітньої політики багатьох країн світу як підхід до організації процесу навчання, щоб здобувачі освіти оволоділи навичками і знаннями, необхідними для досягнення успіху в галузях науки, технології та інженерії та набули когнітивних, творчих та науково-дослідницьких навичок, навичок комунікації, оброблення інформації, інтерпретації та аналізу даних, розвинули інженерне та алгоритмічне мислення та цифрову грамотність, креативні якості та інноваційність.
Моделей реалізації STEM у системі загальної середньої освіти може бути як мінімум дві – це впровадження окремого навчального предмету STEM або інтеграція технологій STEM у предмети-складники STEM. У статті досліджено питання можливості реалізації технології STEM засобами підручників саме з окремих предметів.
Підручник реалізує технології STEM якщо навчання за підручником побудоване на вирішенні проблем – рухатися від розв’язання практичних та конкретних завдань до узагальнення; якщо підручник містить завдання на роботу із масивами інформації міждисциплінарного характеру – на конструювання і моделювання пристроїв чи рішень для командної роботи та відкриті завдання, в яких існує «безліч» рішень та «правильних» відповідей; прищеплює інтерес до предмета-складника STEM. Нами проаналізовано підручники авторських колективів науковців Інституту педагогіки НАПН України для 5–6-х класів закладів загальної середньої освіти в показано, що за їх допомогою можна реалізувати технології STEM.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Грицай, С. М., Кода, С. В. (укладачі). (2021). STEM-освіта: теорія і практика: анотований каталог. Суми : НВВ КЗ СОІППО.
 2. Поліхун, Н. Сліпухіна, І,Чернецький, І.STEM орієнтоване навчання як педагогічна проблема. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. 2. 2017. 30‒35. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2017_2_7
 3. Васильєва, Д. (2022). Організація освітнього процесу з математики в 5-х класах нової української школи. Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року (методичні рекомендації) за заг. ред. Топузова, О., Засєкіної, Т. Інститут педагогіки НАПН України. Київ: Освіта. 162‒180.
 4. Завадський, І., Коршунова, О. (2022). Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 5 класі новій українській школі (за модельною навчальною програмою з інформатики І.О. Завадського, О.В. Коршунової, В.В. Лапінського). Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року (методичні рекомендації за заг. ред. Топузова, О., Засєкіної, Т. Інститут педагогіки НАПН України. Київ: Освіта. 180‒185.
 5. Засєкіна, Т. (2022). Методичні рекомендації щодо вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови: методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року (методичні рекомендації за заг. ред. Топузова, О., Засєкіної, Т. Інститут педагогіки НАПН України. Київ: Освіта. 185‒195.
 6. Засєкіна, Т., Тишковець, М. (2023). Підручники як засіб реалізації STEM-освіти. Науково-практична конференція науковців та педагогів, «STEM-імпреза: від ідеї до втілення» 26–29 червня 2023 року. Київ: Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва».
 7. Топузов, О. М., Засєкіна, Т. М. (2022). Комплект підручників авторських колективів Інституту педагогіки НАПН України для учнів 5-х класів за новим державним стандартом базової середньої освіти. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 4(1). 1‒9. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4140