№ 28 (2022)
Статті

Пропедевтика фізичних знань у підручниках природознавчих курсів 5-го класу

Дмитро Засєкін
Біографія

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • підручники,
 • пропедевтика,
 • природознавчі курси,
 • фізика,
 • адаптаційний цикл,
 • базова освіта
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Засєкін, Д. (2022). Пропедевтика фізичних знань у підручниках природознавчих курсів 5-го класу. Проблеми сучасного підручника, (28), 45–61. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-45-61

Анотація

У статті представлено результати аналізу модельних навчальних програм та підручників для 5-го класу закладів загальної середньої щодо представлення у їхньому змісті фізичного складника базової освіти. З’ясовано принципи інтеграції фізичного складника в інтегрованих курсах, спільні й відмінні їх ознаки. Оцінено зміст фізичного складника за запропонованими критерієм пропедевтичності, тобто таким, що передує більш глибокому і детальному вивченню фізики, та способи його представлення у підручниках природознавчих курсів для 5-х класів закладів загальної середньої освіти. Спрогнозовано моделі побудови курсу фізики базової освіти на основі пропедевтики фізики у 5–6 класах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Атаманчук, П. С. & Бордюг, О. В. (2008). Дієвість знань як головна ознака якості освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 14,172–175.
 2. Біда, Д. (2021). Пізнаємо природу. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizn.pryr.5–6-kl.Bida.ta.in.14.07.pdf
 3. Біда, Д., & ін. (2021). Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klas-zzso/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klasu-­zakladv-zagalno-­seredno-osvti-avt-bda-d-d-glberg-t-g-kolsnik-ya–/
 4. Білик, Ж. (2021). Природничі науки. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pryrod.nauky.5–6-kl.Bilyk.ta.in.14.07.pdf
 5. Бобкова, О. (2021). Пізнаємо природу. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizna.pryrodu.5–6.kl.intehr.kurs.Bobkova.17.12.pdf
 6. Волинець, Т. В. (2008). Проблема реалізації наступних зв’язків між природознавством і фізикою в навчальній діяльності учнів основної школи. Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 27, 141–143.
 7. Головко, М. В. (2018). Проблеми формування змісту базового курсу фізики та методики його реалізації в гімназії. Проблеми сучасного підручника, 21, 92–104.
 8. Григорович, О. (2021). Довкілля. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Dovkillya.5–6%20kl.intehr.kurs-­Hryhorovych.17.12.pdf
 9. Григорович, О. (2021). Довкілля: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/dovkllya-­pdruchnik-ntegrovanogo-­kursu-dlya‑5-klas-zzso/
 10. Засєкін, Д.О. (2022). Неперервність шкільної фізичної освіти. Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-­практичної конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи», 26–27 травня 2022 року, 286–290.
 11. Засєкіна Т. М. (2020). Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика. Київ. Педагогічна думка.
 12. Засєкіна, Т., & ін. (2021). Природничі науки: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/prirodnich-­nauki-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klas-zzso/prirodnich-­nauki-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klasu-­zakladv-zagalno-­seredno-osvti-avt-zaskna-t-m-blik-zh – lashevska-g-a_1/
 13. Коршевнюк, Т. (2018). Природознавство: підручник для 5 класів закладів загальної середньої освіти. Київ. Генеза.
 14. Коршевнюк, Т. (2021). Пізнаємо природу. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizn.pryr.5–6-kl.Korshevnyuk.14.07.pdf
 15. Коршевнюк, Т., & Ярошенко О. (2021). Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klas-zzso/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klasu-­zakladv-zagalno-­seredno-osvti-avt-korshevnyuk-t-v-yaroshenko-g-o/
 16. Ляшенко, О.І. (2015). Сучасні проблеми навчання фізики в контексті компетентнісного підходу до освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-­Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна, 21, 255–256.
 17. Мідак, Л. & ін. (2021). Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klas-zzso/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klasu-­zakladv-zagalno-­seredno-osvti-avt-mdak-l-ya-fomenko-n-v-gayda-v-ya-podolyuk-s-m-kravets-v – kravets – v-olynik – v-pushkar-z-m-banakh-s-v-stakhurska-v-p-kozlovska-l-p-/
 18. Рудич, М., & ін. (2021). Природничі науки: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/prirodnich-­nauki-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klas-zzso/prirodnich-­nauki-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klasu-­zakladv-zagalno-­seredno-osvti-avt-rudich-m-v-shcherbina-v-m-nenashev – yu-vorona-z-m_1/
 19. Шаламов, Р. (2021). Пізнаємо природу. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Prirod.osv.galuz/Pizn.pryr.5–6-kl.Shalamov.ta.in.14.07.pdf
 20. Янкавець, & ін. (2021). Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класів закладів загальної середньої освіти. https://lib.imzo.gov.ua/vibr-pdruchnikv‑5-klas‑2021–-2022-roki/konkursniy-vdbr/3prirodnicha-­osvtnya-galuz/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klas-zzso/pznamo-­prirodu-pdruchnik-­ntegrovanogo-kursu-dlya‑5-klasu-­zakladv-zagalno-­seredno-osvti-avt-yankavets-o-o-dubchak-o-d-lchenko-g-v/