№ 17 (2016)
Статті

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Я. П. Кодлюк
Про автора

Опубліковано 30.12.2016

Ключові слова

  • підручник для початкової школи,
  • ключові компетентності початкової загальної освіти,
  • структура підручника,
  • уміння вчитися

Як цитувати

Кодлюк, Я. П. (2016). КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Проблеми сучасного підручника, (17), 182–191. вилучено із https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/362

Анотація

У статті обґрунтовано технологію репрезентації у підручниках для початкової школи уміння вчитися – ключової компетентності початкової загальної освіти, що передбачає такі аспекти: пред’явлення знань про культуру розумової праці, про змістову основу загальнонавчальних умінь і навичок, про вміння вчитися як інформаційну цінність (у формі предметно орієнтованих, інструментально орієнтованих та ціннісно орієнтованих текстів) – змістовий компонент уміння вчитися; наявність засобів (навчальних завдань і вправ) для формування вмінь організувати робоче місце, планувати навчальні дії, працювати з підручником, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, здійснювати само- і взаємоконтроль – процесуальний компонент уміння вчитися; використання ціннісно орієнтованих текстів, націлених на усвідомленнучнями значущості знань, формування стійкого інтересу до навчання – мотиваційний компонент.