№ 28 (2022)
Статті

Врахування зарубіжного досвіду використання акварельної техніки у процесі вивчення курсу кольорознавства

Любов Ільницька
Про автора

Опубліковано 20.07.2022

Ключові слова

 • акварель,
 • акварельна техніка,
 • акварельний прийом,
 • колір,
 • кольорознавство,
 • «колірна ідентичність»
 • ...Більше
  Менше

Як цитувати

Ільницька, Л. (2022). Врахування зарубіжного досвіду використання акварельної техніки у процесі вивчення курсу кольорознавства. Проблеми сучасного підручника, (28), 62–70. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-62-70

Анотація

Концептуальна ідея та налаштування представленого педагогічного дискурсу полягає у відтворенні західного досвіду, що оприлюднений у навчально-­методичних джерелах, в яких підкреслюється алгоритм використання базових прийомів з техніки акварелі, що згодом має стати зразком для практичного впровадження до навчального процесу. Ставлення до предмету кольорознавства, який апелює до взаємопов’язаного узгодження теоретичної, і практичної частин знання про колір вимагає ретельніше підходити до змістової площини з приводу наведених завдань, які закріплюють понятійний блок і додають експериментальної лінії адаптації та перевірки можливих характеристик кольору на власному досвіді самостійного виконання поставлених викладачем задач. Продемонстровані можливості акварельної техніки в навчальному процесі – це блок конкретних вправ, які варто поступово ускладнювати з розширенням впевненого закріплення технічного оволодіння основними навичками якісного донесення через акварельні фарби прихованих колірних значень.

Посилання

 1. Баталія, І. (2020). Вправи-­досліди на початковому етапі вивчення техніки акварельного живопису в мистецьких школах. Розвиток творчої компетентності учнів мистецьких шкіл. Від традицій до інновацій: матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Херсон: Графіка, 154–159.
 2. Ган, Н., Казанцев, А. (1971). Малювання з натури. Київ: Радянська школа.
 3. Григор’єва, В. (2021). Використання новітніх акварельних матеріалів у художній підготовці архітекторів. Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 59–61.
 4. Кириченко, М., Кириченко, І. (2002). Основи образотворчої грамоти. Київ: Вища школа.
 5. Павлов, В. (1978). Сучасна українська акварель. Київ: Мистецтво.
 6. Donaldson, D. (2018). The Art of Creative Watercolor. North Light Books.
 7. Haines, J. (2015). The world of watercolors. Search Press Ltd.
 8. Jennings, S. (2005). Painting: from sketch to painting. Harper Collins Publishers Ltd.
 9. Keck, U. Aquarell (2022). URL: https://www.artists24.net/portfolio.php?id=6889
 10. Smite, R. (1995). An introduction to art techniques. Dorling Kindersley Limited.