№ 29 (2022)
Статті

Сучасний зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти

Світлана Науменко
Про автора

Опубліковано 06.02.2023

Ключові слова

 • якість підручника,
 • ; підручник географії для закладів загальної середньої освіти,
 • зарубіжний досвід та тенденції сучасного підручникотворення,
 • перспективи розвитку вітчизняного підручника

Як цитувати

Науменко, С. . (2023). Сучасний зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти. Проблеми сучасного підручника, (29), 154–171. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-154-171

Анотація

У статті висвітлено зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти. Виявлено, що одним із трендів у зарубіжній практиці підручникотворення є зосередження уваги переважно на аналізі структурних складників підручника географії (текстовий та ілюстративний матеріал, система вправ і завдань тощо) у контексті реалізації (1) ключових позицій модельної та/або навчальної програми, а також (2) ролі підручників в оцінюванні результатів навчання, сформованості набутих компетентностей та їх застосуванні на практиці, можливості здійснювати самооцінювання, забезпеченні розвитку просторового й креативного мислення, сприянні мультикультурній (полікультурній) освіті, підготовці до самостійного способу життя й самореалізації.
Акцентовано увагу на висновках зарубіжних дослідників щодо проблем сучасного підручникотворення, зокрема: обмежених механізмах реалізації концепцій реформування освіти та можливостей для розвитку в здобувачів просторового мислення і критичної мультикультурної (полікультурної) освіти; наявності поверхневої, а в деяких випадках і недостовірної інформації; відтворення стереотипних поглядів; необхідності доопрацювання (вдосконалення) переважної більшості підручників географії тощо.
З’ясовано, що у зарубіжній практиці актуалізується роль учителя щодо формування в учнів/учениць знань, умінь, навичок у порівнянні з підручником, який стає допоміжним засобом у сучасних дидактичних системах.
Окреслено перспективи подальших вітчизняних досліджень проблем підручникотворення для закладів загальної середньої освіти з позицій сучасних зарубіжних підходів до оцінювання їх якості та відповідності сучасним світовим тенденціям.

Посилання

 1. Бібік, Н. М. (2019). Навчально-методичний комплект з курсу «Я досліджую світ» у вимірах компетентнісно орієнтованого навчання. Проблеми сучасного підручника, 23, 6‒22. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-6. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/94.
 2. Бондаренко, Н. (2022). Якість підручників у фокусі експертної оцінки. Проблеми сучасного підручника, 28, 6‒17. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-6-17. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/186/183.
 3. Вашуленко, О. В. (2021). Потенціал підручника з літературного читання для 3-го класу в реалізації вимог типової освітньої програми. Проблеми сучасного підручника, 26, 43‒57. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-26-43‐57. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/31.
 4. Вашуленко, О. В. (2022). Компетентнісно орієнтований підручник літературного читання для учнів початкових класів. Acta Paedagogiсa Volynienses, 1(2), 23‒30. https://doi.org/10.32782/apv/2022.1.2.4. https://lib.iitta.gov.ua/730503/.
 5. Головко, С., & Науменко, С. (2018). Сучасний підручник близького зарубіжжя у контексті запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти. Проблеми сучасного підручника, 21, 104–117. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2018-21-104-117.
 6. Гупан, Н. (2018). Диференціація у методичному апараті українських шкільних підручників із суспільствознавчих предметів (1991–2010 рр.). Проблеми сучасного підручника, 21, 144–155. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2018-21-144-155.
 7. Жук, Ю., & Ващенко, Л. (2019). Оцінювання старшокласниками ролі структурних складників підручників природничого циклу в організації власної навчальної діяльності. Проблеми сучасного підручника, 23, 81‒97. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2019-23-81.
 8. Жук, Ю., & Ващенко, Л. (2020). Оцінювання вчителями ролі структурних складників підручників у організації здобувачами освіти власної навчальної діяльності. Проблеми сучасного підручника, 24, 55‒66. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-24-55-66.
 9. Назаренко, Т. (2022). Створення шкільного підручника географії на засадах інтегрованого навчання. Проблеми сучасного підручника, 28, 80‒89. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-80-89. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/193/197.
 10. Николюк, О. В. (2018). Проблема впровадження цифрових підручників: досвід Респубілки Корея. Проблеми сучасного підручника, 20, 280–287. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/230.
 11. Пасічник, О., & Пасічник, О. (2021). Методичні засади відображення культурологічного блоку в змісті шкільних підручників з іноземних мов радянського періоду. Проблеми сучасного підручника, 27, 170–181. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-170-181. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/16.
 12. Пометун, О, & Гупан, Н. (2021). Проєктування підручника з інтегрованого курсу історії та громадянської освіти для 5-го класу. Проблеми сучасного підручника, 27, 182‒194. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-182-194. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/17/17.
 13. Пометун, О, & Гупан, Н. (2022). Методологія створення інтегрованого курсу з історії та громадянської освіти для 5-го класу (на прикладі модельної програми й підручника «Досліджуємо історію і суспільство»). Проблеми сучасного підручника, 28, 115‒132. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-115-132. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/196/203.
 14. Савченко, О. Я. (2012). Дидактика початкової освіти: підручник. Грамота.
 15. Савченко, О. Я. (2020). Методичний потенціал нового підручника з літературного читання у 3-му класі. Проблеми сучасного підручника, 25, 133‒148. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-133-148. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/61.
 16. Топузов, О., & Засєкіна, Т. (2022). Концепція підручників як складників дидактичної системи адаптаційного циклу навчання. Проблеми сучасного підручника, 28, 191‒201. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-191-201. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/202/215.
 17. Яценко, В. (2022). Практичні рекомендації щодо структурування методичного апарату навчального видання для інтегрованих курсів природничих наук. Проблеми сучасного підручника, 28, 212–219. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-212-219. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/204.
 18. Яценко, Т. (2021). Підручник літератури як засіб розвитку самостійної читацької діяльності учнів у реаліях Нової української школи. Проблеми сучасного підручника, 27, 299‒307. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-299-307. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/27/26.
 19. Яценко, Т., & Пахаренко, В. (2022). Ключові компетентності в змісті підручника української літератури для 5 класу Нової української школи. Проблеми сучасного підручника, 28, 202‒211. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-28-202-211. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/203/217.
 20. Behnke, Y. (2014). Visual Qualities of Future Geography Textbooks. European Journal of Geography, 5(4), 56‒66. https://www.researchgate.net/publication/274567597_Visual_Qualities_of_Future_Geography_Textbooks.
 21. Behnke, Y. (2016). How textbook design may influence learning with geography textbooks. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education, 6(1), 38‒62. https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/view/19021.
 22. Behnke, Y. (2017). Mapping the Reading of Graphic Visualisations in Geography Textbooks. In N. Pyyry, L. Tainio, K. Juuti, R. Vasquez & M. Paananen (Eds.), Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education (pp. 68‒89). Finnish Research Association for Subject Didactics. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231202/Ad_tutkimuksia_13_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1.
 23. Behnke, Y. (2018). Textbook Effects and Efficacy. In E. Fuchs & A. Bock (Eds.), The Palgrave Handbook of Textbook Studies (рр. 383‒396). Palgrave Macmillan, New York. https://doi.org/10.1057/978-1-137-53142-1_28.
 24. Duarte, R. G. (2018). Cartography teaching and the development of spatial thinking in Brazilian geography textbooks. The Proceedings of the International Cartographic Association (Proceedings of the ICA), 1, 32. https://doi.org/10.5194/ica-proc-1-32-2018.
 25. García-González, J., Palencia, S., & Sánchez, I. (2021). Characterization of Environmental Education in Spanish Geography Textbooks. Sustainability, 13(3), 1159. https://doi.org/10.3390/su13031159.
 26. Geçit, Yı. (2010). The Evaluation of High School Geography 9 and High School Geography 11 Text Books With Some Formulas of Readability. Educational Sciences: Theory and Practice, 10, 2205‒2220. https://eric.ed.gov/?id=EJ919876.
 27. Janko, T., & Knecht P. (2013). Visuals in Geography Textbooks: Categorization of Types and Assessment of Their Instructional Qualities. Review of International Geographical Education Online, 3(1), 93‒110. https://dergipark.org.tr/tr/pub/rigeo/issue/11183/133618.
 28. Jo, I., & Bednarz, S. W. (2009). Evaluating geography textbook questions from a spatial perspective: Using concepts of space, tools of representation, and cognitive processes to evaluate spatiality. Journal of Geography, 108(1), 4‒13. https://doi.org/10.1080/00221340902758401.
 29. Krause, U., Budke, A., & Maier, V. (2021). Understanding of Developing and Setting Tasks in Geography Lessons by German and Dutch Student Teachers. Educ. Sci., 11(2), 63. https://doi.org/10.3390/educsci11020063.
 30. Maier, V., & Budke, A. (2016). The Use of Planning in English and German (NRW) Geography School Textbooks. Review of International Geographical Education Online (RIGEO V6-N1-1), 6(1), 8‒31. https://www.researchgate.net/publication/303443562_The_Use_of_Planning_in_English_and_German_NRW_Geography_School_Textbooks.
 31. Morote, A. F., & Olcina, J. (2020). El estudio del cambio climático en la Educación Primaria: una exploración a partir de los manuales escolares de Ciencias Sociales de la Comunidad Valenciana. Cuadernos Geográficos, 59(3), 158‒177. http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v59i3.11792.
 32. Simon, M., & Budke, A. (2020). How Geography Textbook Tasks Promote Comparison Competency-An International Analysis. Sustainability, 12, 1‒19. http://dx.doi.org/10.3390/su12208344.
 33. Simon, M., Budke, A., & Schäbitz, F. (2020). The objectives and uses of comparisons in geography textbooks: results of an international comparative analysis. Heliyon, 6(8), e04420. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04420.
 34. Tracz, M. (2016). Geography Textbooks in the Opinion of Secondary School Students. Zeitschrift für Geographiedidaktik (Journal of Geography Education), 44(3), 35–48. http://dx.doi.org/10.18452/23264.
 35. Trahorsch, P., & Bláha, J. D. (2020). Visual Representation of the Curriculum in Geography Textbooks: the structure of visuals in educational medium analysis. IARTEM E-Journal, 11(2). https://doi.org/10.21344/iartem.v11i2.587.
 36. Trahorsch, P., & Knecht, P. (2021). Výzkum učebních úloh v učebnicích geografie: přehledová studie. Geografia Cassoviensis, 15(1), 56‒70. http://dx.doi.org/10.33542/GC2021-1-04.
 37. Tutashynskyi, V. (2021). Educational and methodological support for the adaptive cycle of technological education in the gymnasium of Ukraine. Проблеми сучасного підручника, 26, 252‒261. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-26-252‐261. https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/48.
 38. Usher, J. (2021). Africa in Irish Primary Geography Textbooks: developing and applying a Framework to investigate the potential of Irish Primary Geography textbooks in supporting Critical Multicultural Education. Irish Educational Studies.. https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1910975.
 39. Yang, D., Wang, Z., & Xu, D. (2015). A Comparison of Questions and Tasks in Geography Textbooks before and after Curriculum Reform in China. International Geographical Education Online, 5(3), 231‒248. https://dergipark.org.tr/en/pub/rigeo/issue/40885/493595.
 40. Yasar, O. (2009). A Comparative Analysis of Assessment and Evaluation Exercises Included in Geography Textbooks Written According to the 2005 Secondary Education Geography Curriculum and Textbooks of the Former Curriculum in Turkey. International Journal of Progressive Education, 5(1), 45‒68. https://ijpe.inased.org/makale/2571.
 41. Yasar, O., & Şeremet, M. (2007). A Comparative Analysis Regarding Pictures Included in Secondary School Geography Textbooks Taught in Turkey, International Research in Geographical and Environmental Education, 16(2), 157‒188.
 42. Zhuk, Yu., & Naumenko, S. (2020). The custom qualities of textbook in the pupils’ assessing of basic secondary education. Проблеми сучасного підручника, 25, 40–56. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2020-25-40-56.