Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника».

Наукове фахове видання реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського; індексується Google Scholar, Index Copernicus, Citefactor; входить до науково-метричної баз:  ERIH Plus, Worldcat, Research Bible; зареєстроване в міжнародній системі CrossRef  (https://doi.org/10.32405/2411-1309); є рецензованим. 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної  й науково-методичної літератури. 

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 2 рази на рік.