Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до публікації у збірнику наукових праць «Проблеми сучасного підручника».

Наукове фахове видання реферується у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського; індексується Google Scholar, Index Copernicus, Citefactor; входить до науково-метричної баз:  ERIH Plus, Worldcat, РІНЦ, Research Bible; зареєстроване в міжнародній системі CrossRef  (https://doi.org/10.32405/2411-1309); є рецензованим. 

Тематика публікацій:  актуальні питання теорії підручникотворення, особливості створення сучасної навчальної  й науково-методичної літератури. 

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Матеріали до наступного випуску (вип. 24, 2020) приймаються редакцією  до 10 березня.

Цей випуск фахового видання буде виданий до Міжнародної конференції «Проблеми сучасного підручника», яка щороку традиційно проводиться Інститутом педагогіки НАПН України до Дня науки України у  травні.

Усі автори статей, що будуть розміщені у випуску 24, 2020, отримають сертифікат учасника міжнародної конференції.

Вимоги до подання матеріалів

Графік  подання матеріалів до друку в 2020 році:

Випуск 24 – до 10 березня (друк -  у травні).